Verzuimreglement

Indien u door ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden te verrichten, geeft u hiervan telefonisch kennis aan Dubbel U (023 785 2662) en de opdrachtgever op de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid voor 10.00 uur ’s ochtends, of de tijd genoemd in het bij de opdrachtgever geldende huishoudelijk reglement.

De verplichting tot melding geldt ook indien u op de dag dat u ziek wordt geen werkzaamheden hoeft te verrichten. Indien u in de loop van de werkdag ziek wordt, dient dat eveneens direct aan Dubbel U gemeld te worden.

Bekijk het volledige verzuimreglement.

 

Vragen?

Met al uw vragen over dit verzuimprotocol en/of uw ziekteproces kunt u zich wenden tot de werkgever op telefoonnummer:

023 – 785 26 62

Handig om te weten

  • Ziek? Meld het zo snel mogelijk bij Dubbel U via 023 – 785 26 62
  • Beter? Meld het zo snel mogelijk bij Dubbel U via 023 – 785 26 62
  • Ziek en vrij? Ook dan bent u verplicht te melden dat u ziek bent