Voor werknemers

In veel gevallen kijkt u hier omdat u bij Dubbel U op de payroll staat of komt te staan. Dit betekent dat wij juridisch gezien uw werkgever zijn. De feitelijke werkgever blijft het bedrijf waar u voor werkt.

Dubbel U Payroll neemt uw feitelijke werkgever veel taken en verantwoordelijkheden uit handen. U bent er als werknemer van verzekerd dat zaken als de betaling van uw salaris, de reserveringen van uw vakantiedagen, uw vakantiegeld en uw pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld. Wij hanteren de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) die u de beste voorwaarden en voorzieningen biedt in de branche.

Een korte opsomming van wat Dubbel U voor u betekent:

Vragen?

We helpen u graag.

023 – 785 26 62

info@dubbelu.nl

 

Werknemers die bij Dubbel U op de payroll komen, werken direct op basis van de ABU CAO. Deze CAO heeft de beste arbeidsvoorwaarden in de branche:

 • 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband
 • Begeleiding van eventueel ziekteverzuim en re-integratie worden snel en correct opgepakt
 • Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan wordt een percentage van uw salaris doorbetaald
 • Een goede pensioenvoorziening van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
 • Reserveringen voor feestdagen, vakantiegeld, wachtdagcompensatie, bijzonder verlof en kort verzuim

De cao is  hier  terug te vinden of u kunt de app downloaden. De app bevat de complete tekst van de huidige cao, een samenvatting en antwoorden op veelgestelde vragen.

 

 

Ook op het gebied van baanzekerheid kan een payroll-dienstverband gunstiger uitvallen. Het is niet altijd mogelijk voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. Via een payrollconstructie kunt u toch aan het werk bij uw werkgever. Hierdoor krijgen zij uw kennis en kunde en heeft u een nieuwe baan. U weet ook zeker dat zaken als betaling van salaris, de reserveringen van het vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten altijd tijdig en perfect worden geregeld.

De HR-service gaat er voor veel werknemers op vooruit als ze in dienst komen bij Dubbel U. De meerwaarde voor u als werknemer zit hem naast een vast aanspreekpunt waar u direct met alle vragen terecht kan, ook in een betere HR-dienstverlening; Dubbel U zorgt voor een correct, effectief en informatief verloningsproces.

De verantwoordelijkheid van het doorbetalen van uw salaris ligt bij Dubbel U. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Er zijn concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van uw salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Dubbel U werkt volgens het fasesysteem van de ABU:

Fase A

U werkt in fase A zolang u nog geen 78 weken voor Dubbel U heeft gewerkt. Elke week waarin wordt gewerkt telt mee voor de opbouw van de fasen. Het aantal uren is niet van belang. In fase A worden arbeidsovereenkomsten gesloten met het uitzendbeding. Dit betekent dat als de opdracht eindigt, ook de overeenkomst met Dubbel U eindigt, tenzij anders is afgesproken.

Fase B

Is fase A voltooid en blijft u werken voor uw werkgever dan komt u in fase B. Ook als u er even tussenuit gaat, maar binnen 26 weken weer aan het werk gaat, dan volgt fase B. Fase B duurt maximaal vier jaar of zes arbeidsovereenkomsten.

Fase C

Als fase B voltooid is en u blijft werken voor Dubbel U dan volgt fase C. In fase C worden overeenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd.

Hieronder volgt een kort stappenplan van de gang van zaken:

 

 

 

 

 • U bent aangenomen bij uw werkgever
 • Wij nemen contact op met uw werkgever op om de gemaakte afspraken door te nemen en deze in uw arbeidsovereenkomst op te nemen
 • Wij sturen u een aantal documenten ter ondertekening (de arbeidsovereenkomst en een inschijvingspakket)
 • U controleert de documenten, completeert en ondertekent ze en stuurt ze per post of mail retour
 • Na ontvangst van de documenten verwerken wij deze in ons systeem en wordt uw salarisverwerking door ons verzorgd
 • U houdt uw gewerkte uren bij en geeft deze aan uw werkgever door
 • Wilt u een vrije dag opnemen of bent u ziek dan neemt u contact met ons (en uw werkgever) op. Wij verzorgen dan alles
 • Uw salarisstroken en jaaropgaven ontvangt u per e-mail