Veelgestelde vragen Payroll

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als uw vraag er niet bij staat.

Werkgever

Welke administratieve werkzaamheden neemt Dubbel U Payroll van mij over?

Wij nemen bijna alle administratie die samengaat met het werkgeverschap over.
Dubbel U verzorgt met de dienst Payroll onder andere:

 • Het verstrekken van arbeidscontracten
 • Communicatie met uw werknemers. Bijvoorbeeld contract- en salariszaken (P&O)
 • Opstellen overige overeenkomsten, onder andere auto, laptop, bonusregeling
 • Het aan- en afmelden bij de verzuimverzekeraar
 • Het aan- en afmelden bij het pensioenfonds
 • De urenverwerking
 • De wekelijkse of maandelijkse uitbetalingen
 • De aangiftes loonbelasting
 • Het doorvoeren van mutaties
 • Ziekte- en herstelmeldingen
 • Re-integratie en begeleiding bij langdurige ziekte
 • Salarisdoorbetaling in geval van ziekteverzuim
 • De administratie van vrije dagen
 • Het versturen van de loonstroken en jaaropgaven

Wat is payrollen?

Bij Dubbel U Payroll worden wij juridisch gezien de werkgever. De feitelijke werkgever bent u zelf. De selectie van de werknemers, het inkomen en de werktijden bepaalt u zelf. U behoudt uiteraard ook de dagelijkse leiding over het personeel. Wij nemen de werknemer vervolgens in dienst. Hiermee nemen wij veel van de verplichtingen en risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap van u over.

Met payrollen zijn er drie partijen:

 • De opdrachtgever. Dit is uw bedrijf waar de werknemer werkzaamheden verricht en waar de leiding en het toezicht ligt. De opdrachtgever werft en selecteert de werknemer
 • De werknemer
 • De werkgever. Dubbel U – Payroll is de formele werkgever van de werknemer

Wij treden op als een externe HR-dienstverlener die u met raad en daad bijstaat. U bent er als opdrachtgever van verzekerd dat zaken als de betalingen van de salarissen, de verwerking van vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt doen wij er alles aan om hem/ haar zo goed mogelijk te begeleiden.

Dubbel U – Payroll volgt de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Een belangrijk voordeel hiervan is dat u uw personeel flexibel inzet. Omdat wij het uitzendbeding mogen hanteren, kunnen wij gedurende de eerste 78 gewerkte weken flexibele contracten aanbieden. Hierna mogen wij nog maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden gedurende een periode van twee jaar. U kunt, indien gewenst, altijd besluiten de werknemer zelf in dienst te nemen. Ook kunt u veel besparen op de tijd en kosten die u moet investeren in administratie, verzuim en bedrijfsverzekeringen. We kunnen u op diverse manieren ondersteunen met bijvoorbeeld advies over personeelszaken en u helpen met het aantrekken van nieuw personeel. U en uw werknemers hebben één aanspreekpunt voor alle personeelszaken (pensioen, arbo, belastingdienst, salarisadministratie, etc.).

U kunt van ons een zeer persoonlijke benadering verwachten. Wij leveren graag maatwerk en zorgen voor duidelijke communicatie tussen u en de werknemer.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, of vraag hier een offerte aan.

Hoelang duurt het om een medewerker bij Dubbel U Payroll te plaatsen?

Als u besluit uw werknemers bij ons te payrollen, dan kunnen wij dit binnen 24 uur verzorgen.

Hoe kan ik mijn werknemers aanmelden?

U kunt uw werknemers eenvoudig aanmelden via het inschrijvingsformulier op onze site. Ook kunnen wij uw werknemers uitnodigen om zich in te schrijven via onze site.

Is het mogelijk om een netto salaris af te spreken met mijn werknemers?

Hoewel dit mogelijk is, raadt Dubbel U het maken van netto salarisafspraken af. Bij wisselende gewerkte uren zal het netto uurloon verschillen. Ook gebeurt het dat een werknemer een tweede baan heeft of krijgt waardoor de loonheffingskorting niet mag worden toegepast. De werknemer ontvangt dan aanzienlijk minder netto salaris. Met een netto salarisafspraak draait uw bedrijf op voor deze kosten.

Als u een bruto salaris afspreekt weet u altijd waar u aan toe bent.

Heeft u al een netto salaris afgesproken met uw werknemers en wilt u bruto afspraken maken? Wij helpen u graag bij het bepalen van een bruto salaris.

Hoe regelt Dubbel U de overname van mijn werknemers?

Wanneer u al werknemers in dienst heeft die u wilt payrollen bij Dubbel U, dan wordt per individu gekeken naar de opgebouwde rechten. Dubbel U – payroll wordt werkgever en neemt de opgebouwde rechten over. Onze Adviseur Payroll bespreekt graag de mogelijkheden met u.

Als ik kies voor Dubbel U Payroll moet ik dan al mijn medewerkers payrollen?

Nee. Het komt geregeld voor dat een opdrachtgever een splitsing maakt tussen payrollwerknemers en werknemers die in dienst zijn bij het bedrijf zelf. Vaak verzorgen wij dan de salarisadministratie van alle werknemers.

Omdat u bij Dubbel U geen opzegtermijnen heeft, kunt u vrijblijvend starten met een klein aantal werknemers om kennis te maken met onze dienstverlening.

Hoelang kunt u als opdrachtgever gebruik maken van payrolling?

U kunt onbeperkt gebruik maken van payrolling via Dubbel U. Wij volgen de ABU CAO die u veel vrijheid biedt. De ABU CAO kent de fasen A,B en C. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Gedurende deze periode kunt u opzeggen wanneer u wilt, zonder gevolgen. Fase B duurt 2 jaar. In fase C wordt een uitzendovereenkomst omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Wat maakt Dubbel U tot een betrouwbare partner?

Dubbel U is gestart in 1999. Diverse opdrachtgevers die sinds de oprichting klant bij ons zijn, zijn dit nog altijd.

Om onze betrouwbaarheid te bevestigen zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd. Omdat wij aan diverse aanvullende eisen voldoen vindt de audit voor deze certificering, onder toezicht van de Stichting Normering Arbeid (SNA), bij Dubbel U niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaats.

Dit is voor ons en onze opdrachtgevers een belangrijke erkenning en bevestiging van onze doelstelling om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening op een hoog niveau aan te bieden.

Wat houdt de NEN 4400-1 certificering in?

Als door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerd payrollbedrijf hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd en voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Het handboek waar alle voorwaarden in beschreven staan, kunt u hier downloaden.

Onze inschrijving in het register van de SNA vindt u hier.

Wat moet ik als opdrachtgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?

Iedereen moet zich, ook op de werkplek, kunnen identificeren. Als opdrachtgever moet u de identiteit van uw werknemers controleren. U controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie ervan in uw administratie.

Voor u als opdrachtgever bestaat de identificatieplicht uit 3 onderdelen:

 • Verificatieplicht: dit betekent dat u het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheid en geldigheid
 • Bewaarplicht: dit houdt in dat u een kopie maakt van het identiteitsbewijs van alle werknemers die bij u werkzaam zijn
 • Zorgplicht: dit betekent dat uw werknemers aan hun identificatieplicht moeten kunnen voldoen. De werknemers moeten er door u op gewezen worden dat zij ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich moeten dragen

Hoe controleer ik een identiteitsbewijs?

Als u een nieuwe werknemer heeft aangenomen, dan moet de werknemer u een origineel en geldig identiteitsbewijs tonen. Dit kan een paspoort zijn of een identiteitskaart. Indien de werknemer geen Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet uw werknemer ook de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning laten zien.

Bij het controleren van identiteitsbewijzen moet u letten op:

 • Is uw werknemer degene op de foto?
 • Kloppen de lengte en leeftijd?
 • Is het identiteitsbewijs nog geldig?
 • Om te controleren of de handtekening klopt laat u de werknemer een handtekening zetten;

Als ik een opdracht beëindig, zijn er dan nog verplichtingen naar de werknemer?

Gedurende de eerste 78 gewerkte weken geldt dat uw verplichtingen naar een werknemer eindigen als u de opdracht beëindigd.

Voor de periode hierna worden afspraken gemaakt voor de aanzegtermijnen met uw Adviseur Payroll.

Zie ook “Wat houdt het fasensysteem in?”

Hoe en wanneer krijgen mijn werknemers de salarisstrook?

De salarisspecificatie geeft de werknemer inzicht in het door ons overgemaakte salaris, het aantal gewerkte uren en de opbouw van de emolumenten (bijvoorbeeld vakantiedagen en vakantiegeld). De salarisstrook wordt naar het e-mailadres gestuurd dat is opgegeven bij aanmelding. Als de werknemer de specificatie heeft ontvangen dan staat het bedrag de volgende dag op de rekening van de werknemer.

Een toelichting op de salarisstrook vindt u hier.

Hoe en wanneer krijgen mijn werknemers de jaaropgave?

De jaaropgave wordt naar hetzelfde e-mailadres gestuurd als de salarisstrook. De jaaropgave wordt rond januari verstuurd.

Wat gebeurd er bij ziekte van mijn medewerker?

Het verzuimrisico ligt volledig bij Dubbel U. Uw werknemers krijgen het salaris doorbetaald volgens de ABU CAO. Dit houdt in dat het eerste verzuimjaar 91% wordt doorbetaald en het tweede 80%. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Dubbel U – Payroll. Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, betaalt u niets. U betaalt immers alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Recentelijk is het mogelijk geworden om eigenrisicodrager te worden voor de ziektewet. Dubbel U – Payroll is uitgetreden bij het UWV en heeft het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Er zijn concrete afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienst. Hiermee is Dubbel U een van een zeer gering aantal payrollbedrijven die u deze kwaliteit dienstverlening kan bieden.

Kan ik beter payrollen of uitzenden?

Een belangrijk verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau is dat u bij payrolling zelf uw nieuwe werknemers kiest. Een uitzendbureau werft en selecteert uw personeel, hoewel dit eenvoudig lijkt, is het in veel gevallen overbodig. U weet immers prima zelf over welke capaciteiten uw werknemers dienen te beschikken. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat werknemers zich meer betrokken voelen bij uw bedrijf.

Voor Dubbel U is payrollen al sinds 1999 de belangrijkste dienst. Hierdoor hebben wij veel kennis en ervaring in alle mogelijke branches. Payrollen is vaak een oplossing voor langere termijn. Ons bedrijf is hier volledig op ingericht. Bij een uitzendbureau is payroll een nevenactiviteit.

Het verschil in de tarieven is groot, tot zeer groot.

Kan Dubbel U werving en selectie verzorgen?

Ja. Als u lager opgeleid personeel zoekt, dan helpen wij u graag met het aantrekken hiervan. Wij stellen een advertentie voor u op en plaatsen deze. Op basis van door u opgegeven criteria maken wij een eerste selectie en sturen wij de sollicitaties aan u door. Wij brengen voor bovenstaande geen kosten in rekening.

Bij hoger opgeleide functies op MBO, HBO en academisch niveau kunnen wij functieprofielen en advertenties opstellen. Indien gewenst zijn wij het eerste contact en maken wij op ons kantoor een eerste selectie op basis van uw criteria. Ook met deze dienst stellen wij de kwaliteit voorop.

Hoe vergelijk ik de payrollvoorwaarden van verschillende aanbieders?

Dit is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel verschillen in de (algemene) voorwaarden van de verschillende aanbieders. Wij treffen vaak belangrijke en zware risico’s van het werkgeverschap die bij de opdrachtgever worden geplaatst. Hierbij kunt u denken aan eigen risicotermijnen bij ziekteverzuim of verantwoordelijkheden bij re-integratie. Ook worden er geregeld een minimum aantal af te nemen uren of opzegtermijnen afgesproken, waarmee belangrijke voordelen van het payrollen worden weggenomen.

Dubbel U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim zonder eigen risico. Wij maken geen afspraken over de hoeveelheid aan te leveren uren.

Hoe vergelijk ik de payrolltarieven van verschillende aanbieders?

Ook dit is niet eenvoudig. Op internet zijn zeer veel variaties te vinden in tarieven en omrekenfactoren.

Hoewel de werkwijze en dienstverlening bij verschillende payrollbedrijven grote verschillen tonen, zijn de verschillen in kosten vaak gering. Bij Dubbel U staat de kwaliteit en service voorop. Wij kunnen u door middel van ons volume en efficiëntie toch een van de scherpste tarieven in de branche bieden.

Dubbel U hanteert omrekenfactoren die vermenigvuldigt worden met het bruto salaris van de werknemers. Uw werknemers bouwen diverse financiële reserveringen op voor bijvoorbeeld feestdagen, kort verzuim en vakantiedagen. Dit is allemaal opgenomen in onze factor. Door een aantal van of al deze reserveringen direct uit te betalen, is het mogelijk een bruto salaris van de werknemer en de omrekenfactor te verlagen. Hoe dit precies werkt legt een van onze Adviseurs Payroll u graag uit.

Hoe wij onze factoren (tarieven) aanbieden vinden wij de meest open en eerlijke manier. Door het aanbieden van omrekenfactoren inclusief de reserveringen worden de werknemers en daarmee u als opdrachtgever benadeeld. Wij zijn van mening dat het juist met payrollen erg belangrijk is dat er een zeer goede verhouding bestaat tussen u als opdrachtgever, de werknemer en Dubbel U. Voor bijvoorbeeld tijdelijke (bij)banen is het soms toch wenselijk om de werknemers zo snel en zo veel mogelijk te betalen. In dergelijke gevallen kan Dubbel U in overleg met u en de werknemers besluiten de reserveringen direct uit te keren.

Onze Adviseur Payroll heeft er geen moeite mee om met u over onze marges te praten.

Ik heb een werknemer in de WIA, WW, WAJONG, etc. Kan ik deze werknemer bij Dubbel U payrollen?

Ja. Voor de diverse sociale voorzieningen zijn evenveel voordelen voor de werkgever. Dubbel U berekent deze voordelen altijd aan u als opdrachtgever door. Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Waar vind ik de tarieven van Dubbel U – Payroll?

Er zijn zeer veel factoren die het tarief bepalen voor uw werknemers. Zo kan het zijn dat uw werknemers in dienst neemt op basis van een vast contract, flexibel contract, stageovereenkomst bij uw bedrijf werkzaam zijn. Daarnaast speelt bijvoorbeeld functie, leeftijd en hoogte van het salaris een belangrijke rol. Alle categorieën hebben verschillende tarieven. Het noemen van een omrekenfactor zonder onderbouwing biedt u geen enkel inzicht in de daadwerkelijke kosten. Onze Adviseur Payroll komt graag bij u langs om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Is het verschil in mijn kosten tussen het uitbesteden van het werkgeverschap aan Dubbel U en zelf werkgever zijn groot?

Dubbel U verdient aan de dienst Payroll. In bijna alle gevallen verdient u ook aan Dubbel U Payroll! Door ons volume kunnen wij voordelig bij onze leveranciers diensten inkopen. Hierbij kunt u denken aan een ziekteverzuimverzekering, arbodienst, software en accountancy. Ons bedrijf is ingericht op het zo efficiënt mogelijk verwerken van alle administratieve handelingen. Hierdoor kunnen wij stellen dat Dubbel U Payroll bijna altijd voordeliger is dan uw personeel zelf in dienst te nemen. Een kostenvergelijking op maat gemaakt voor uw bedrijf ontvangt u van onze Adviseur Payroll. Hiermee kunt u exact het verschil zien.

Is er veel verschil in tijd dat ik aan mijn personeel moet besteden tussen het uitbesteden van het werkgeverschap aan Dubbel U en zelf werkgever zijn?

Ja. Bij payrolling van Dubbel U ontvangt u geen of minder facturen van instanties als het UWV, diverse verzekeraars, de Belastingdienst, pensioenfondsen, de arbodienst en uw accountant. Hierdoor wordt uw administratie beperkter en overzichtelijker. Dit betekent dat u direct een aanzienlijke besparing kunt realiseren.

Ik heb op dit moment uitzendkrachten. Kan ik die ook bij Dubbel U payrollen?

Wanneer uitzendkrachten bij u werkzaam zijn, kent u de voordelen van personeel dat op flexibele basis bij u werkt. In de meeste gevallen kunt u een uitzendkracht na 26 weken kosteloos van een uitzendbureau overnemen. Als u deze uitzendkrachten onderbrengt bij Dubbel U – Payroll heeft u dezelfde flexibiliteit, bredere dienstverlening en een aanzienlijk lager tarief.

Kan ik mijn werknemers een nul-uren contract aanbieden?

Nee. Als u zelf werkgever bent en niet volgens de ABU of NBBU cao werkt, dan kunt u weliswaar een nul-uren contract aanbieden, maar stelt dit juridisch weinig voor. Als de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wordt deze volgens de wet gezien als een arbeidsovereenkomst met het gemiddeld aantal gewerkte uren over deze drie maanden. Dit heet het rechtsvermoeden.

Bijvoorbeeld: U bent zelf de werkgever: Uw werknemer met een nul-urencontract heeft drie maanden, 24 uur per week gewerkt, maar nu heeft u maar 10 uur per week werk beschikbaar voor deze werknemer. Als uw werknemer hiertegen bezwaar maakt en voor de 24 uur beschikbaar is, dan bent u verplicht om hem/haar de gebruikelijke 24 uur uit te betalen.

U bent de opdrachtgever bij Dubbel U Payroll: Uw werknemer heeft het afgelopen jaar, 36 uur per week gewerkt, maar nu heeft u geen werk meer beschikbaar voor deze werknemer. U zegt de opdracht voor de werknemer bij Dubbel U op. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens vrijwel direct beëindigd zonder risico’s voor uw bedrijf.

Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?

Bij zwart werken wordt er geen belasting en sociale premies betaald. Als uw werknemer zwart werkt, dan is hij/zij niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd.

Hetzelfde geldt voor werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor (personen- en zaak)schade aan derden. De boete voor een bedrijf dat werknemers heeft die zwart werken is € 8.000,- per werknemer.

Hoe verloopt de overname van mijn medewerkers in de praktijk?

Dubbel U wordt werkgever en neemt uw werknemer met de door hem/ haar opgebouwde rechten over. Samen met u bepalen wij de contractvorm. Mocht u iemand, die bij ons op de payroll staat, zelf in dienst willen nemen, dan kan dit op ieder moment, zonder kosten.

Is het mogelijk om bestaande arbeidsovereenkomsten om te zetten naar een overeenkomst van Dubbel U - Payroll?

Ja. De mate van flexibiliteit hangt af van het arbeidsverleden. Als uw werknemer(s) minder dan anderhalf jaar voor u heeft gewerkt, dan kunnen wij hem/haar een volledig flexibele overeenkomst bieden.

Voor werknemers die tussen de anderhalf en drieënhalf jaar voor u hebben gewerkt geldt dat wij een payrollovereenkomst kunnen aanbieden waar u maximaal drie maanden aan bent verbonden.

Voor werknemers die langer dan drieënhalf jaar bij u in dienst zijn gelden overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

Kan ik eenvoudig mijn personeelskosten berekenen?

Een belangrijk voordeel van Dubbel U – Payroll is dat u altijd weet waar u aan toe bent. Omdat u alleen betaalt voor de uren die uw werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt, zijn er geen financiële risico’s en kunt u op basis van de te werken uren gemakkelijk berekenen wat de personeelskosten zijn en worden.

Wij brengen eventuele extra werkzaamheden in de meeste gevallen niet in rekening. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een overeenkomst voor een lease-auto, een bonusregeling of managementinformatie.

Mijn bedrijf is gevestigd in Schiermonnikoog. Kan ik gebruik maken van Dubbel U Payroll?

Ja. Wij komen erg graag in Schiermonnikoog. En de rest van Nederland.

Hoe geef ik de gewerkte uren door?

U kunt bij Dubbel U de uren doorgeven zoals u dit wilt;

 • U heeft de mogelijkheid om overal ter wereld uw personeelsadministratie in te zien, te wijzigen en de gewerkte uren door te geven.
 • Wij sturen u een urenlijst in Excel die u completeert en naar ons terugstuurt.
 • U laat de werknemers urenbriefjes invullen die u naar ons verstuurt.
 • U stuurt een e-mail of belt ons op om de uren door te geven.

Elke optie is zonder extra kosten mogelijk.

Heb ik nog een ziekteverzuimverzekering en arbodienst nodig als ik payroll?

Nee. Als u uw werknemers bij Dubbel U – Payroll onderbrengt dan kunt uw dergelijke voorzieningen beëindigen. Omdat er voor de verzekeraar niets meer te verzekeren is kan dit per direct.

Werkt Dubbel U duurzaam?

Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat een ‘paperless office’ vooralsnog onhaalbaar is, streeft Dubbel U dit al jaren na. Onze overeenkomsten, salarisspecificaties en jaaropgaven worden digitaal verstuurd. Het papier dat nog aanwezig is en ons overige afval wordt gescheiden ingezameld.

Onlangs zijn wij verhuisd naar de Hendrik Figeeweg 3G7. Dit is een modern, goed geïsoleerd pand. Wij hebben ervoor gekozen om voor de verlichting gebruik te maken van LED lampen.

Wat zijn de voordelen van payrolling voor werknemers bij Dubbel U?

 • Werknemers die bij Dubbel U op de payroll komen werken direct op basis van de ABU CAO. De werknemers hebben onder andere recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, ziekteverzuim en re-integratie wordt, indien nodig, snel en correct opgepakt, er is een goede pensioenvoorziening en er zijn reserveringen voor feestdagen en kort verzuim. De CAO kunt u terugvinden op onze website www.dubbelU.nl onder ‘Documenten’.
 • Ook op het gebied van baanzekerheid kan een payroll-dienstverband gunstiger uitvallen. U kunt of wilt niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aanbieden. Via een payrollconstructie kunnen uw werknemers toch bij u aan het werk. Hierdoor krijgt u hun kennis en kunde en hebben zij een baan. Zaken als betaling van salaris, het vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten worden altijd tijdig en perfect verzorgd.
 • De HR-service gaat er voor veel werknemers op vooruit als ze in dienst komen bij Dubbel U. De meerwaarde voor uw werknemers zit hem naast een vast aanspreekpunt waar u en zij direct met alle vragen terecht kunnen, ook in een betere HR-dienstverlening; Dubbel U zorgt voor een correct, effectief en informatief verloningsproces.
 • De verantwoordelijkheid van het doorbetalen van uw salaris in het geval van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid ligt bij Dubbel U. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Er zijn concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van het salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • Dubbel U levert graag maatwerk. Zijn er zaken die u belangrijk vindt, of heeft u vragen over wat er mogelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat zijn de nadelen van payrolling voor werknemers bij Dubbel U?

Deze zijn beperkt. Er zijn twee nadelen te benoemen:

 • Als u besluit gebruik te maken van onze flexibele overeenkomsten dan biedt dit minder zekerheid voor uw werknemer. Je kan ook stellen dat, omdat u niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd kan of wilt aanbieden, de werknemers via een payrollconstructie toch bij u aan het werk kunnen.
 • Vaak wordt gevreesd voor de binding van de werknemers met uw bedrijf. Wij hebben al vele jaren ervaren dat bij Dubbel U het tegendeel waar is. Door de kwaliteit van onze dienstverlening en de extra service die wij bieden worden wij gezien als een externe afdeling personeelszaken die voor ze klaarstaat, ook voor dingen die niet direct bij onze diensten horen.

Hoe lang verbind ik mij aan Dubbel U?

Als u kiest voor Dubbel U – Payroll dan gaan wij een inleenovereenkomst met u aan. Hier staan de voorwaarden in van de samenwerking. Deze overeenkomst is alleen van toepassing als wij met u samenwerken.

Als u geen uren meer aanlevert, eindigt de overeenkomst. U zit dus nergens aan vast.

Staat uw vraag er niet bij?

U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Werknemer

Wat is payrollen?

Het bedrijf waar u werkzaam bent, heeft besloten om het werkgeverschap juridisch gezien uit te besteden aan Dubbel U Payroll. Hiermee nemen wij veel van de administratieve en juridische verantwoordelijkheden uit handen. Het feitelijke werkgeverschap en daarmee de leiding en het toezicht ligt bij het bedrijf waar u werkt.

Met payrollen zijn er drie partijen:

 • De werknemer
 • De opdrachtgever. Dit is het bedrijf waar u werkzaamheden verricht en waar de leiding en het toezicht ligt. De opdrachtgever werft en selecteert de werknemers
 • De werkgever. Dubbel U – Payroll is uw formele werkgever. Hiermee nemen wij veel van de administratieve en juridische verantwoordelijkheden van de opdrachtgever uit handen

Bovenstaande houdt in dat zaken als uw arbeidsovereenkomst en de salarisverwerking via Dubbel U verlopen. Wij treden op als een externe HR-dienstverlener die u met raad en daad bijstaat. U bent er als werknemer van verzekerd dat zaken als de betaling van uw salaris, de verwerking van vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld. Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Wij hanteren de CAO van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) die u de beste voorwaarden en voorzieningen biedt in de branche.

U kunt van ons een zeer persoonlijke benadering verwachten. Wij leveren graag maatwerk en zorgen voor duidelijke communicatie tussen u en de opdrachtgever.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Dubbel U - Payroll?

U kunt u eenvoudig aanmelden via het inschrijvingsformulier op onze site. Op basis van de hier ingevulde gegevens ontvangt u van ons een inschrijvingspakket, arbeidsovereenkomst en toelichting op de verdere gang van zaken.

Hoe verloopt de inschrijving in de praktijk?

 • U bent aangenomen bij uw opdrachtgever
 • Wij nemen contact met de opdrachtgever op om de gemaakte afspraken door te nemen en deze in uw arbeidsovereenkomst op te nemen
 • Wij sturen u een aantal documenten ter ondertekening (het inschrijvingspakket en de arbeidsovereenkomst)
 • U controleert de documenten, completeert, ondertekent ze en stuurt ze per post of mail retour
 • Na ontvangst van de documenten verwerken wij deze in ons systeem en wordt uw salarisverwerking door ons verzorgd
 • Als uw arbeidsduur flexibel is dan houdt u de gewerkte uren bij en geeft deze aan uw opdrachtgever door
 • Wilt u een vrije dag opnemen of bent u ziek dan neemt u contact met ons (en de opdrachtgever) op. Wij verzorgen dan alles
 • Uw salarisstroken en jaaropgave ontvangt u per e-mail

Wat gebeurt er als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Als u door ziekte niet in staat bent de werkzaamheden te verrichten dan geeft u dit persoonlijk door aan Dubbel U (023 785 2662) en aan de opdrachtgever.

Weer beter? Dan vernemen wij dit ook graag.

De verantwoordelijkheid van het doorbetalen van uw salaris ligt bij Dubbel U – Payroll. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Er zijn concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van uw salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk dat u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur bereikbaar bent voor Dubbel U en/of onze Arbodienst.

Het volledige verzuimreglement vindt u bij de arbeidsovereenkomst of hier.

Ben ik aangesloten bij een CAO?

Ja, de werkzaamheden bij Dubbel U vallen onder de ABU CAO voor Uitzendkrachten. De meest recente versie van de CAO vindt u hier. In deze cao staat alle informatie over uw rechten en plichten.

Wat houdt het fasensysteem in?

De ABU cao kent drie fasen. Hoe verder in de fasen hoe meer rechten u verkrijgt. Het fasensysteem is onderverdeeld in fase A,B en C.

Fase A duurt 78 gewerkte weken. Er mag in deze fase een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten gesloten worden. Wanneer er een onderbreking plaatsvindt van meer dan 26 weken begint de telling opnieuw.

Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze fase mogen maximaal 6 arbeidsovereenkomsten gesloten worden. Zijn dit bijvoorbeeld 6 overeenkomsten van 2 maanden, dan duurt fase B 12 maanden. Na een onderbreking van meer dan 13 weken begint de telling van fase B opnieuw.

Wanneer u fase B doorlopen heeft komt u terecht in fase C; een contract voor onbepaalde tijd.

Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

Bij Dubbel U – Payroll kunnen opdrachtgevers kiezen voor een week-, maand- of vierwekelijkse verloning. De verwerking van de payroll-uren vindt maximaal twee dagen na het aanleveren hiervan plaats. Het duurt hierna meestal een dag voordat het salaris op uw rekening staat.

Een belangrijk voordeel van werken via Dubbel U is dat u er als werknemer van verzekerd bent dat zaken als de betaling van het salaris, de verwerking van vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld.

Hoe en wanneer krijg ik mijn salarisstrook?

De salarisstrook wordt naar het e-mailadres gestuurd dat is opgegeven bij uw aanmelding. Als u de strook heeft ontvangen dan duurt het meestal nog een dag voordat het salaris op uw rekening staat.

Een toelichting op de salarisstrook vindt u hier.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave wordt rond januari naar het e-mailadres gestuurd dat is opgegeven bij uw aanmelding.

Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

Voor een werkgeversverklaring kunt u contact opnemen met Dubbel U (tel. 023-7852662).

Hoe komt het salaris tot stand?

De functie, relevante opleiding en ervaring spelen hierbij een rol. In overleg met de opdrachtgever wordt een bruto salaris afgesproken. Dit salaris wordt vervolgens vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Wat betekent loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is een bundel van zes heffingskortingen. Deze komen allemaal bij de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor. Het is een korting waar elke werknemer die in Nederland werkt, gebruik van mag maken. Ook voor mensen die niet in Nederland wonen. De korting gaat over het bedrag aan premies dat je inhoudt op het loon. Als u als werknemer niet geheel belasting- of premieplichtig bent, dan heeft dat uiteraard ook effect op de korting die u kunt krijgen. Bij meerdere werkgevers, laat u deze korting meestal toepassen bij de werkgever waar u het meeste verdient. Op het inschrijfformulier kunt u aanvinken of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.

Hoeveel vakantiedagen krijg ik bij Dubbel U?

Wettelijk gezien heeft iedere werknemer recht op 20 vakantiedagen. Als werknemer bij Dubbel U – Payroll heeft u recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een werkweek van 40 uur zijn dat 24 vakantiedagen per jaar. Voor de opbouw van de vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden, hetgeen u kunt terugvinden in uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Over elk gewerkt payroll-uur wordt er vakantiegeld voor u gereserveerd.

Als het vakantiegeld wordt gereserveerd dan wordt het vakantiegeld betaald zoals is bepaald in de ABU CAO (artikel 60). Hierin staat dat het opgebouwde vakantiegeld in mei wordt uitbetaald. Als uw overeenkomst eerder eindigt, dan wordt het vakantiegeld uitgekeerd met het laatste salaris. Op de salarisstrook kunt u zien hoeveel (bruto) vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Hoe kan ik een vrije dag opnemen?

Over elk gewerkt payroll-uur worden er vakantie-uren voor u gereserveerd. Dit is een financiële reservering van circa 10,4% over elk gewerkt uur.

Het vakantiegeld dat wordt gereserveerd kunt u laten uitkeren door bij uw leidinggevende aan te geven dat u een vrije dag of vakantie wilt opnemen. Heeft u toegang tot ons urensysteem? Dan kunt u daarin aangeven dat u een vrije dag opneemt, natuurlijk in overleg met uw leidinggevende. Dubbel U Payroll betaalt de vrije dag vervolgens uit. Als uw overeenkomst eindigt, dan worden de vakantie-uren uitgekeerd met het laatste salaris. Op de salarisstrook kunt u bij de rubriek ‘rechten’ zien hoeveel vakantiedagen / vakantie-uren u heeft opgebouwd.

Wat wordt verstaan onder een geldig identiteitsbewijs?

Hieronder verstaan wij een geldig paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Indien u geen Nederlandse nationaliteit heeft dan ontvangen we ook graag een kopie van uw verblijfs- en tewerkstellingsvergunning.

Bouw ik bij Dubbel U – Payroll pensioen op?

Als u minimaal 26 weken voor Dubbel U heeft gewerkt en 21 jaar of ouder bent, gaat u deelnemen aan de Basisregeling van STiPP. Dubbel U betaalt hiervoor de premie (premievrije deelneming). Na 78 gewerkte weken gaat u deelnemen aan de Plusregeling. Dubbel U betaalt 2/3 van de premie en u betaalt 1/3.

Vanaf welke leeftijd mag ik voor Dubbel U - Payroll werken?

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen beginnen met licht niet-industrieel werk. Een voorbeeld hiervan is lichte werkzaamheden in een winkel of kantoor. Let op: geen gevaarlijke stoffen en gevaar voor de gezondheid.

Ik ben minderjarig. Gelden er bepaalde regels voor mijn werk?

Voor jongeren van 13, 14 & 15 jaar gelden de volgende bepalingen:

 1. Op schooldagen mag u, als u 13 of 14 jaar bent, maximaal 2 uur per dag werken. Per week is dat maximaal 12 uur en er mag alleen gewerkt worden tussen 8:00 en 19:00 uur.
 2. Op zaterdag mag u maximaal 6 uur werken en op zondag mag niet gewerkt worden.
 3. Tijdens vakanties mag er per dag maximaal 7 uur gewerkt worden, met een maximum van 35 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar.
 4. In een jaar mag u niet meer dan 4 weken vakantiewerk doen, waarvan 3 weken aaneengesloten.
 5. Minderjarigen van 15 jaar mogen op zondag werken op de voorwaarde dat dan op de zaterdag voorafgaande aan die zondag niet gewerkt is.

Voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden de volgende bepalingen:

 1. De dagelijkse rust moet 12 uur per 24 uur zijn, waar de periode tussen, hetzij 22:00 uur en 06.00 uur, hetzij 23:00 uur en 07:00 uur is inbegrepen.
 2. De wekelijkse rust moet minimaal 36 uur zijn per periode van 7 maal 24 uur
 3. Per 13 weken zijn minimaal 4 zondagen vrij; als op zondag gewerkt wordt, moet de zaterdag vrij zijn.
 4. De werktijd per dienst is maximaal 9 uur, per week 45 uur en gemiddeld per week 40 uur (160 uur per 4 weken).
 5. Bij een werktijd per dienst van meer dan 4½ uur is de pauze minimaal ½ uur, bij een werktijd van meer dan 8 uur is die ¾ uur, waarvan ½ uur aaneengesloten.

Ik ben de 65 gepasseerd. Kan ik nu toch voor Dubbel U werken?

Ja, dat kan. Voor werknemers ouder dan 65 geldt dat fase A, 130 gewerkte weken duurt in plaats van 78 gewerkte weken (zie artikel 17 van de ABU CAO voor uitzendkrachten).

Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?

Bij zwart werken worden er geen belastingen en sociale premies betaald. Als u zwart werkt, dan bent u niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor (personen- en zaak)schade aan derden.

Hoewel u wellicht meer verdient met zwart werk, is het zeker op langere termijn erg ongunstig. U heeft geen inkomen als u ziek bent, op vakantie wilt, als er een feestdag is enzovoort. Daarnaast is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een huis te huren/kopen of een lening aan te gaan zonder aantoonbaar inkomen. Als u zwart werkt dan kunt u een boete van € 1.134,- krijgen. Ook moet u alsnog loonbelasting betalen.

Wat als ik in een bedrijfsauto rijd?

Wanneer u in een bedrijfsauto rijdt en minder dan 500 privékilometers per jaar maakt, dient u een formulier van de belastingdienst in te vullen en aan ons toe te sturen. Wanneer u meer dan 500 kilometer privé‚ rijdt, houden wij de bijtelling van uw bedrijfsauto in op uw salaris. Het in te houden bedrag is afhankelijk van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met Dubbel U – Payroll.

Wanneer ik een conflict heb met de opdrachtgever, bij wie kan ik dan terecht?

Dubbel U is er zowel voor de opdrachtgever als voor de werknemer. Wanneer er sprake is van een conflict dan kan Dubbel U tussen beide partijen bemiddelen. Wij zullen proberen tot een passende oplossing te komen.