Veelgestelde vragen Payroll

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als uw vraag er niet bij staat.

Werkgever

Welke administratieve werkzaamheden neemt Dubbel U Payroll van mij over?

Wij nemen bijna alle administratie die samengaat met het werkgeverschap over.
Dubbel U verzorgt met de dienst Payroll onder andere:

 • Het verstrekken van arbeidscontracten.
 • Communicatie met uw werknemers, bijvoorbeeld over contract- en salariszaken (P&O).
 • Opstellen overige overeenkomsten, onder andere voor auto, laptop of bonusregeling.
 • Het aan- en afmelden bij de verzuimverzekeraar.
 • Het aan- en afmelden bij het pensioenfonds.
 • De urenverwerking.
 • De wekelijkse of maandelijkse uitbetalingen.
 • De aangiftes loonbelasting.
 • Het doorvoeren van mutaties.
 • Ziekte- en herstelmeldingen.
 • Re-integratie en begeleiding bij langdurige ziekte.
 • Salarisdoorbetaling in geval van ziekteverzuim.
 • De administratie van vrije dagen.
 • Het versturen van de loonstroken en jaaropgaven.

Wat is payrollen?

Bij Dubbel U Payroll worden wij juridisch gezien de werkgever. De feitelijke werkgever bent u zelf. De selectie van de werknemers, het inkomen en de werktijden bepaalt u zelf. U behoudt uiteraard ook de dagelijkse leiding over het personeel. Wij nemen de werknemer vervolgens in dienst. Hiermee nemen wij veel van de verplichtingen en risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap van u over.

Met payrollen zijn er drie partijen:

 • De opdrachtgever. Dit is uw bedrijf waar de werknemer werkzaamheden verricht en waar de leiding en het toezicht ligt. De opdrachtgever werft en selecteert de werknemer
 • De werknemer
 • De werkgever. Dubbel U Payroll is de formele werkgever van de werknemer

Wij treden op als een externe HR-dienstverlener die u met raad en daad bijstaat. U bent er als opdrachtgever van verzekerd dat zaken als de betalingen van de salarissen, de verwerking van vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt doen wij er alles aan om hem/ haar zo goed mogelijk te begeleiden.

Dubbel U Payroll volgt de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Een belangrijk voordeel hiervan is dat u uw personeel flexibel kunt inzetten. Omdat wij het uitzendbeding mogen hanteren, kunnen wij gedurende de eerste 78 gewerkte weken flexibele contracten aanbieden. Hierna mogen wij nog maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden gedurende een periode van twee jaar. U kunt, indien gewenst, altijd besluiten de werknemer zelf in dienst te nemen. Ook kunt u veel besparen op de tijd en kosten die u moet investeren in administratie, verzuim en bedrijfsverzekeringen. We kunnen u op diverse manieren ondersteunen met bijvoorbeeld advies over personeelszaken en u helpen met het aantrekken van nieuw personeel. U en uw werknemers hebben één aanspreekpunt voor alle personeelszaken (pensioen, arbo, Belastingdienst, salarisadministratie, etc.).

U kunt van ons een zeer persoonlijke benadering verwachten. Wij leveren graag maatwerk en zorgen voor duidelijke communicatie tussen u en de werknemer.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, of vraag hier een offerte aan.

Hoelang duurt het om een medewerker bij Dubbel U Payroll te plaatsen?

Als u besluit uw werknemers bij ons te payrollen, dan kunnen wij dit binnen 24 uur verzorgen.

Hoe kan ik mijn werknemers aanmelden?

Als u klant wordt bij Dubbel U Payroll krijgt u toegang tot ons eigen online urensysteem. Daarin kunt u heel eenvoudig de werknemers aanmelden die u bij ons op de payroll wilt zetten. Ook kunnen wij uw werknemers uitnodigen om zich in te schrijven via onze site.

Is het mogelijk om een netto salaris af te spreken met mijn werknemers?

Hoewel dit mogelijk is, raadt Dubbel U het maken van netto salarisafspraken af. Bij wisselend gewerkte uren zal het netto uurloon verschillen. Ook kan het gebeuren dat een werknemer een tweede baan heeft of krijgt, waardoor de loonheffingskorting niet mag worden toegepast. De werknemer ontvangt dan aanzienlijk minder netto salaris. Met een netto salarisafspraak draait uw bedrijf op voor deze kosten.

Als u een bruto salaris afspreekt, weet u altijd waar u aan toe bent.

Heeft u al een netto salaris afgesproken met uw werknemers en wilt u bruto afspraken maken? Wij helpen u graag bij het bepalen van een bruto salaris.

Hoe regelt Dubbel U de overname van mijn werknemers?

Wanneer u al werknemers in dienst heeft die u wilt payrollen bij Dubbel U, bekijken we per medewerker wat de opgebouwde rechten zijn. Dubbel U Payroll wordt werkgever en neemt de opgebouwde rechten over. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Als ik kies voor Dubbel U Payroll moet ik dan al mijn medewerkers payrollen?

Nee. Het komt geregeld voor dat een opdrachtgever een splitsing maakt tussen payrollwerknemers en werknemers die in dienst zijn bij het bedrijf zelf. Vaak verzorgen wij dan de salarisadministratie van alle werknemers.

Omdat u bij Dubbel U geen opzegtermijnen heeft, kunt u vrijblijvend starten met een klein aantal werknemers om kennis te maken met onze dienstverlening.

Hoelang kunt u als opdrachtgever gebruikmaken van payrolling?

U kunt onbeperkt gebruikmaken van payrolling via Dubbel U. Wij volgen de ABU-cao, die u veel vrijheid biedt. De cao van de ABU kent de fasen A,B en C. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Gedurende deze periode kunt u opzeggen wanneer u wilt, zonder gevolgen. Fase B duurt 4 jaar en/of 6 contracten. In fase B geven wij contracten voor bepaalde tijd. In fase C krijgt de werknemer een contract voor onbepaalde tijd.

Een uitgebreide uitleg van het fasensysteem vindt u hier.

Wat maakt Dubbel U tot een betrouwbare partner?

Dubbel U is gestart in 1999. Diverse opdrachtgevers zijn al sinds de oprichting klant bij ons.

Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en dat is een bewijs van betrouwbaarheid. Omdat wij aan diverse aanvullende eisen voldoen vindt de audit voor deze certificering, onder toezicht van de Stichting Normering Arbeid (SNA), bij Dubbel U niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaats.

Dit is voor ons en onze opdrachtgevers een belangrijke erkenning en bevestiging van onze doelstelling om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening op een hoog niveau aan te bieden.

Wat houdt de NEN 4400-1 certificering in?

Als door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerd payrollbedrijf hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd en voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Het handboek waar alle voorwaarden in beschreven staan, kunt u hier downloaden.

Onze inschrijving in het register van de SNA vindt u hier.

Wat moet ik als opdrachtgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?

Iedereen moet zich, ook op de werkplek, kunnen identificeren. Als opdrachtgever moet u de identiteit van uw werknemers controleren. U controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie ervan in uw administratie.

Voor u als opdrachtgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

 • Verificatieplicht: dit betekent dat u het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheid en geldigheid.
 • Bewaarplicht: dit houdt in dat u een kopie maakt van het identiteitsbewijs van alle werknemers die bij u werken.
 • Zorgplicht: dit betekent dat uw werknemers aan hun identificatieplicht moeten kunnen voldoen. De werknemers moeten er door u op gewezen worden dat zij ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich moeten dragen.

Hoe controleer ik een identiteitsbewijs?

Als u een nieuwe werknemer heeft aangenomen, dan moet de werknemer u een origineel en geldig identiteitsbewijs tonen. Dit kan een paspoort zijn of een identiteitskaart. Indien de werknemer geen Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet uw werknemer ook de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning laten zien.

Bij het controleren van identiteitsbewijzen moet u letten op:

 • Is uw werknemer degene op de foto?
 • Kloppen de lengte en leeftijd?
 • Is het identiteitsbewijs nog geldig?
 • Om te controleren of de handtekening klopt laat u de werknemer een handtekening zetten.

Als ik een opdracht beëindig, heb ik dan nog verplichtingen naar de werknemer?

Gedurende de eerste 78 gewerkte weken geldt dat uw verplichtingen naar een werknemer eindigen als u de opdracht beëindigt.

Voor de periode hierna worden afspraken gemaakt voor de aanzegtermijn.

Zie ook “Wat houdt het fasensysteem in?”

Hoe en wanneer krijgen mijn werknemers de salarisstrook?

De salarisspecificatie geeft de werknemer inzicht in het door ons overgemaakte salaris, het aantal gewerkte uren en de opbouw van de emolumenten (bijvoorbeeld vakantiedagen en vakantiegeld). De salarisstrook wordt naar het e-mailadres gestuurd dat is opgegeven bij de aanmelding van de werknemer. Als de werknemer de specificatie heeft ontvangen dan staat het bedrag de volgende dag op de rekening van de werknemer.

Een toelichting op de salarisstrook vindt u hier.

Hoe en wanneer krijgen mijn werknemers de jaaropgave?

De jaaropgave wordt naar hetzelfde e-mailadres gestuurd als de salarisstrook. De jaaropgave wordt rond januari verstuurd.

Wat gebeurt er bij ziekte van mijn medewerker?

Het verzuimrisico ligt volledig bij Dubbel U. Uw werknemers krijgen het salaris doorbetaald volgens de ABU-cao. Dit houdt in dat het eerste verzuimjaar 91% wordt doorbetaald en het tweede 80%. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Dubbel U Payroll. Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, betaalt u niets. U betaalt immers alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Dubbel U is ‘eigenrisicodrager’ geworden voor de ziektewet. Wij zijn uitgetreden bij het UWV en hebben het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Wij hebben concrete afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Hiermee is Dubbel U een van de weinige payrollbedrijven die u en uw werknemers deze kwaliteit dienstverlening kan bieden.

Kan ik beter payrollen of uitzenden?

Een belangrijk verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau is dat u bij payrolling zelf uw nieuwe werknemers kiest. Als u gaat payrollen dan bepaalt u zelf wie, waar, wanneer werkt. Uw werknemers mogen door ons niet bij een andere opdrachtgever geplaatst worden zonder uw toestemming.

Als u gebruikt maakt van een uitzendbureau dan draagt het uitzendbureau een werknemer aan. Hoewel dit gunstig lijkt, is het in veel gevallen overbodig. U weet zelf immers heel goed over welke capaciteiten uw werknemers moeten beschikken.

Voor Dubbel U is payrollen al sinds 1999 de belangrijkste dienst. Hierdoor hebben wij veel kennis en ervaring in alle mogelijke branches. Payrollen is vaak een oplossing voor langere termijn. Ons bedrijf is hier volledig op ingericht. Bij een uitzendbureau is payroll een nevenactiviteit. Daarnaast zijn de tarieven bij Dubbel U aanzienlijk lager dan bij een uitzendbureau. Op Dubbel U Payroll of een uitzendkracht? leest u er meer over.

Kan Dubbel U werving en selectie verzorgen?

Ja, wij helpen u graag met het werven van personeel. Wij stellen een advertentie op en maken eventueel een functieprofiel, voor functies op mbo, hbo en academisch niveau. Daar brengen wij geen kosten voor in rekening. De sollicitaties sturen wij aan u door, dus de selectie doet u zelf. Op onze website hebben wij een vacaturepagina waar wij uw vacature(s) plaatsen.

Hoe vergelijk ik de payrollvoorwaarden van verschillende aanbieders?

Dit is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel verschillen in de (algemene) voorwaarden van de verschillende aanbieders. Wij treffen vaak belangrijke en zware risico’s van het werkgeverschap die bij de opdrachtgever worden geplaatst. Hierbij kunt u denken aan eigen risicotermijnen bij ziekteverzuim of verantwoordelijkheden bij re-integratie. Ook worden er geregeld een minimum aantal af te nemen uren of opzegtermijnen afgesproken, waarmee belangrijke voordelen van het payrollen worden weggenomen.

Dubbel U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim zonder eigen risico. Wij maken geen afspraken over de hoeveelheid aan te leveren uren.

Hoe vergelijk ik de payrolltarieven van verschillende aanbieders?

Dat is niet eenvoudig, want op internet zijn zeer veel variaties te vinden in tarieven en omrekenfactoren.

Hoewel de werkwijze en dienstverlening bij verschillende payrollbedrijven grote verschillen tonen, zijn de verschillen in kosten vaak gering. Bij Dubbel U staan kwaliteit en service voorop. Wij kunnen u vanwege ons volume en onze efficiëntie toch een van de scherpste tarieven in de branche bieden.

Dubbel U hanteert omrekenfactoren die vermenigvuldigd worden met het bruto salaris van de werknemers. Uw werknemers bouwen diverse financiële reserveringen op voor bijvoorbeeld feestdagen, kort verzuim en vakantiedagen. Dit is allemaal opgenomen in onze factor. Bij een ander payrollbedrijf kan de omrekenfactor lager lijken, maar dit komt vaak door het direct uitbetalen van een aantal reserveringen of van alle reserveringen. Hoe dit precies werkt, leggen wij u graag uit.

De manier waarop wij onze factoren (tarieven) aanbieden, vinden wij de meest open en eerlijke manier. Bij de andere manier (het aanbieden van omrekenfactoren inclusief de reserveringen) worden de werknemers en daarmee u als opdrachtgever benadeeld. Wij zijn van mening dat het juist met payrollen erg belangrijk is dat er een zeer goede verhouding bestaat tussen u als opdrachtgever, de werknemer en Dubbel U. Voor bijvoorbeeld tijdelijke (bij)banen is het soms toch wenselijk om de werknemers zo snel en zo veel mogelijk te betalen. In dergelijke gevallen kan Dubbel U in overleg met u en de werknemers besluiten de reserveringen direct uit te keren.

Heeft u vragen over onze marges? Wij beantwoorden ze graag!

Ik heb een werknemer in de WIA, WW, WAJONG, etc. Kan ik deze werknemer bij Dubbel U payrollen?

Ja. Voor de diverse sociale voorzieningen zijn evenveel voordelen voor de werkgever. Dubbel U berekent deze voordelen altijd aan u als opdrachtgever door. Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Waar vind ik de tarieven van Dubbel U Payroll?

Er zijn zeer veel factoren die het tarief bepalen voor uw werknemers. Zo kan het zijn dat uw werknemers voor u gaan werken op basis van een vast contract, een flexibel contract of een stageovereenkomst. Daarnaast speelt bijvoorbeeld de functie, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van het salaris een belangrijke rol. Alle categorieën hebben verschillende tarieven. Het noemen van een omrekenfactor zonder onderbouwing biedt u geen enkel inzicht in de daadwerkelijke kosten. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.

Is er een groot verschil in kosten tussen het uitbesteden van het werkgeverschap aan Dubbel U of zelf werkgever zijn?

Dubbel U verdient aan de dienst payroll. In bijna alle gevallen verdient u ook aan Dubbel U Payroll! Door ons volume kunnen wij voordelig bij onze leveranciers diensten inkopen. Hierbij kunt u denken aan een ziekteverzuimverzekering, arbodienst, software en accountancy. Ons bedrijf is ingericht op het zo efficiënt mogelijk verwerken van alle administratieve handelingen. Hierdoor kunnen wij stellen dat Dubbel U Payroll bijna altijd voordeliger is dan uw personeel zelf in dienst nemen. Wij maken graag een kostenvergelijking op maat voor uw bedrijf. Hiermee kunt u exact het verschil zien.

Scheelt het mij veel tijd als ik het werkgeverschap uitbesteed aan Dubbel U?

Ja. Als u payrollt bij Dubbel U ontvangt u geen of minder facturen van instanties als het UWV, diverse verzekeraars, de Belastingdienst, pensioenfondsen, de arbodienst en uw accountant. Hierdoor wordt uw administratie beperkter en overzichtelijker. Dit scheelt u dus veel tijd betekent dat u direct een aanzienlijke besparing kunt realiseren.

Kan ik mijn werknemers een nul-urencontract aanbieden?

Nee. Als u zelf werkgever bent en niet volgens de cao van de ABU of de NBBU werkt, dan kunt u weliswaar een nul-urencontract aanbieden, maar stelt dit juridisch weinig voor. Als de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wordt deze volgens de wet gezien als een arbeidsovereenkomst met het gemiddeld aantal gewerkte uren over deze drie maanden. Dit heet het rechtsvermoeden.

Bijvoorbeeld: U bent zelf de werkgever: Uw werknemer met een nul-urencontract heeft drie maanden, 24 uur per week gewerkt, maar nu heeft u maar 10 uur per week werk beschikbaar voor deze werknemer. Als uw werknemer hiertegen bezwaar maakt en voor de 24 uur beschikbaar is, dan bent u verplicht om hem/haar de gebruikelijke 24 uur uit te betalen.

U bent de opdrachtgever bij Dubbel U Payroll: Uw werknemer heeft het afgelopen jaar, 36 uur per week gewerkt, maar nu heeft u geen werk meer beschikbaar voor deze werknemer. U zegt de opdracht voor de werknemer bij Dubbel U op. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens vrijwel direct beëindigd zonder risico’s voor uw bedrijf.

Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?

Bij zwart werken wordt er geen belasting en sociale premies betaald. Als uw werknemer zwart werkt, dan is hij/zij niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd.

Hetzelfde geldt voor werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor (personen- en zaak)schade aan derden. De boete voor een bedrijf dat werknemers heeft die zwart werken is € 8.000,- per werknemer.

Hoe verloopt de overname van mijn medewerkers in de praktijk?

Dubbel U wordt werkgever en neemt uw werknemer met de door hem of haar opgebouwde rechten over. Samen met u bepalen wij de contractvorm. Mocht u iemand die bij ons op de payroll staat zelf in dienst willen nemen, dan kan dit op ieder moment en zonder kosten.

Is het mogelijk om bestaande arbeidsovereenkomsten om te zetten naar een overeenkomst van Dubbel U Payroll?

Ja. De mate van flexibiliteit hangt af van het arbeidsverleden. Als uw werknemer(s) minder dan anderhalf jaar voor u heeft gewerkt, dan kunnen wij hem/haar een volledig flexibele overeenkomst bieden.

Voor werknemers die tussen de anderhalf en vijf en een half jaar voor u hebben gewerkt, geldt dat wij een payrollovereenkomst kunnen aanbieden waar u maximaal drie maanden aan bent verbonden.

Op onze website leggen wij precies uit welke fasen er zijn.

Kan ik eenvoudig mijn personeelskosten berekenen?

Een belangrijk voordeel van Dubbel U Payroll is dat u altijd weet waar u aan toe bent. Omdat u alleen betaalt voor de uren die uw werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt, zijn er geen financiële risico’s en kunt u op basis van de te werken uren gemakkelijk berekenen wat de personeelskosten zijn en worden.

Wij brengen eventuele extra werkzaamheden niet in rekening. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een overeenkomst voor een lease-auto, een bonusregeling, het maken van proefberekeningen, of het geven van managementinformatie.

Mijn bedrijf zit op Schiermonnikoog. Kan ik gebruikmaken van Dubbel U Payroll?

Ja. Wij komen erg graag op Schiermonnikoog. En in de rest van Nederland.

Hoe geef ik de gewerkte uren door?

Dubbel U Payroll heeft een eigen online systeem voor de urenregistratie laten ontwikkelen. Hiermee heeft u overal ter wereld de mogelijkheid om op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de gewerkte uren aan ons door te geven. Ook is het mogelijk dat uw werknemers de uren invoeren en u deze controleert.

 

 

 

 

 

 

 

Als u onze offerte accepteert dan sturen wij u de inloggegevens en een korte toelichting op het systeem.

Als u geen of deels gebruik wilt maken van dit systeem dan is dat (zonder extra kosten) ook mogelijk.

Meer informatie over het systeem en de mogelijkheden hiervan vindt u hier.

Heb ik nog een ziekteverzuimverzekering en arbodienst nodig als ik payroll?

Nee. Als u uw werknemers bij Dubbel U Payroll onderbrengt dan kunt u dergelijke voorzieningen beëindigen. Omdat er voor de verzekeraar niets meer te verzekeren is, kan dit per direct.

De afgelopen jaren is de gedachte vanuit de overheid dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het ziekteverzuim. Met Dubbel U Payroll zijn wij verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van uw medewerkers. Dat neemt niet weg dat u als opdrachtgever door het verzuim een kracht mist en uw werknemer erbij gebaat is zo spoedig mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Een werknemer die ziek wordt en voor een payroll- of uitzendorganisatie werkt, komt in de ziektewet. Dit houdt in dat er premie aan het UWV wordt betaald waarvoor zij de re-integratie verzorgen en de kosten dragen. Wij zijn niet altijd tevreden geweest over de kwaliteit van deze diensten.

Daarom zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de ziektewet. Wij zijn uitgetreden bij het UWV en hebben het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Wij hebben concrete afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Hiermee is Dubbel U een van de weinige payrollbedrijven die u en uw werknemers deze kwaliteit dienstverlening kan bieden.

Werkt Dubbel U duurzaam?

Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat een ‘paperless office’ vooralsnog onhaalbaar is, streeft Dubbel U dit al jaren na. Onze overeenkomsten, salarisspecificaties en jaaropgaven versturen wij digitaal. Het papier dat nog aanwezig is en ons overige afval wordt gescheiden ingezameld.

Ons kantoor zit in een modern, goed geïsoleerd pand aan de Hendrik Figeeweg 3G7. Wij hebben ervoor gekozen om voor de verlichting gebruik te maken van LED lampen.

Wat zijn de voordelen van payrolling voor werknemers bij Dubbel U?

 • Werknemers die bij Dubbel U op de payroll komen werken direct op basis van de ABU-cao. De werknemers hebben onder andere recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, ziekteverzuim en re-integratie wordt, indien nodig, snel en correct opgepakt, er is een goede pensioenvoorziening en er zijn reserveringen voor feestdagen en kort verzuim. De cao kunt u terugvinden op onze website www.dubbelU.nl onder ‘Downloads’.
 • Ook op het gebied van baanzekerheid kan een payroll-dienstverband gunstiger uitvallen. U kunt of wilt niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aanbieden. Via een payrollconstructie kunnen uw werknemers toch bij u aan het werk. Hierdoor krijgt u hun kennis en kunde en hebben zij een baan. Zaken als betaling van salaris, het vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten worden altijd tijdig en perfect verzorgd.
 • De HR-service gaat er voor veel werknemers op vooruit als ze in dienst komen bij Dubbel U. De meerwaarde voor uw werknemers zit hem, naast een vast aanspreekpunt waar u en zij direct met alle vragen terecht kunnen, ook in een betere HR-dienstverlening. Wij doen dit al sinds 1999 en hebben duizenden medewerkers in dienst gehad en begeleid. Dubbel U zorgt voor een correct, effectief en informatief verloningsproces.
 • De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van het salaris in het geval van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid ligt bij Dubbel U. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Wij hebben concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van het salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • Dubbel U levert graag maatwerk. Heeft u vragen over wat er mogelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat zijn de nadelen van payrolling voor werknemers bij Dubbel U?

Deze zijn beperkt. Er is één nadeel te benoemen:

 • Als u besluit gebruik te maken van onze flexibele overeenkomsten dan biedt dit minder zekerheid voor uw werknemer. Je kan ook stellen dat, omdat u niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd kan of wilt aanbieden, de werknemers via een payrollconstructie toch bij u aan het werk kunnen.

Vaak wordt gevreesd voor de binding van de werknemers met uw bedrijf. Wij hebben al vele jaren ervaren dat bij Dubbel U het tegendeel waar is. Door de kwaliteit van onze dienstverlening en de extra service die wij bieden, worden wij gezien als een externe afdeling personeelszaken die voor ze klaarstaat, ook voor dingen die niet direct bij onze diensten horen.

Hoe lang verbind ik mij aan Dubbel U?

Als u kiest voor Dubbel U Payroll dan gaan wij een inleenovereenkomst met u aan. Hierin staan de voorwaarden van de samenwerking. Deze overeenkomst is alleen van toepassing als wij met u samenwerken.

Als u geen uren meer aanlevert, eindigt de overeenkomst. U zit dus nergens aan vast.

Staat uw vraag er niet bij?

U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Ik heb op dit moment uitzendkrachten. Kan ik die ook bij Dubbel U payrollen?

Als u al uitzendkrachten heeft die voor u werken, dan is het vaak mogelijk om over te stappen van het uitzendbureau naar Dubbel U Payroll. Alleen hebben veel uitzendbureaus een minimum aantal uren of een minimum periode dat een werknemer voor u gewerkt moet hebben voordat u deze kosteloos kunt overnemen. Meestal is dit 1040 uur of 6 maanden.

Als u de werknemer hiervoor al bij Dubbel U op de payroll wilt plaatsen, dan bekijken wij graag voor u of het afkooptarief opweegt tegen de aanzienlijk lagere tarieven van Dubbel U Payroll.

Voor een fulltime werknemer met een gemiddeld inkomen is een besparing van € 1.000,- per maand (en soms meer) mogelijk. Wij laten u van tevoren precies zien hoeveel u bespaart. Uw werknemers en het uitzendbureau merken niets van de inventarisatie totdat u uw definitieve keuze hebt gemaakt.

Op onze website kunt u direct een offerte aanvragen.

Werknemer

Wat is payrollen?

Met payrollen zijn er drie partijen:

 • De werknemer (u dus)
 • De opdrachtgever. Dit is het bedrijf waar u werkzaamheden verricht en waar de leiding en het toezicht ligt. De opdrachtgever werft en selecteert de werknemers
 • De werkgever. Dubbel U Payroll is uw formele werkgever. Hiermee nemen wij veel van de administratieve en juridische verantwoordelijkheden van de opdrachtgever uit handen

Dit betekent dat bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst en de salarisverwerking via Dubbel U verlopen. Wij treden op als een externe HR-dienstverlener die u met raad en daad bijstaat. U bent er als werknemer van verzekerd dat zaken als de betaling van uw salaris, de verwerking van vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld. Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Wij hanteren de cao van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) die u de beste voorwaarden en voorzieningen biedt in de branche.

U kunt van ons een zeer persoonlijke benadering verwachten. Wij leveren graag maatwerk en zorgen voor duidelijke communicatie tussen u en de opdrachtgever.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Dubbel U Payroll?

U kunt u eenvoudig aanmelden via het inschrijfformulier op onze site. Op basis van de hier ingevulde gegevens ontvangt u van ons een inschrijvingspakket, een arbeidsovereenkomst en toelichting op de verdere gang van zaken.

Hoe verloopt de inschrijving in de praktijk?

 • U bent aangenomen bij uw opdrachtgever.
 • Wij nemen contact met de opdrachtgever op om de gemaakte afspraken door te nemen en deze in uw arbeidsovereenkomst op te nemen.
 • Wij sturen u een aantal documenten ter ondertekening (het inschrijvingspakket en de arbeidsovereenkomst).
 • U controleert de documenten, completeer en ondertekent ze en stuurt ze per post of mail retour.
 • Na ontvangst van de documenten verwerken wij deze in ons systeem en wordt uw salarisverwerking door ons verzorgd.
 • Als u een flexibele werkweek heeft dan houdt u de gewerkte uren bij en geeft deze aan uw opdrachtgever door.
 • Wilt u een vrije dag opnemen of bent u ziek dan neemt u contact met ons (en de opdrachtgever) op. Wij verzorgen dan alles
 • Uw salarisstroken en jaaropgave ontvangt u per e-mail.

Wat gebeurt er als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Als u door ziekte niet in staat bent om uw werkzaamheden te verrichten dan geeft u dit persoonlijk door aan Dubbel U (023 785 2662) en aan de opdrachtgever.

Weer beter? Dan vernemen wij dit ook graag.

De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van uw salaris ligt bij Dubbel U Payroll. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Wij hebben concrete afspraken gemaakt om uw herstel en de doorbetaling van uw salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk dat u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur bereikbaar bent voor Dubbel U en/of onze Arbodienst.

Het volledige verzuimreglement vindt u bij de arbeidsovereenkomst of hier.

Ben ik aangesloten bij een cao?

Ja, de werkzaamheden bij Dubbel U vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. De meest recente versie van de cao vindt u hier. In deze cao staat alle informatie over uw rechten en plichten.

Wat houdt het fasensysteem in?

De ABU-cao kent drie fasen. Hoe verder in de fasen, hoe meer rechten u krijgt. Het fasensysteem is onderverdeeld in fase A,B en C.

Fase A duurt 78 gewerkte weken. Er mag in deze fase een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten gesloten worden. Wanneer er een onderbreking plaatsvindt van meer dan 26 weken begint de telling opnieuw.

Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze fase mogen maximaal 6 arbeidsovereenkomsten gesloten worden. Zijn dit bijvoorbeeld 6 overeenkomsten van 2 maanden, dan duurt fase B 12 maanden. Na een onderbreking van meer dan 13 weken begint de telling van fase B opnieuw.

Wanneer u fase B doorlopen heeft komt u terecht in fase C: een contract voor onbepaalde tijd.

Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

Bij Dubbel U Payroll kunnen opdrachtgevers kiezen voor een week-, maand- of vierwekelijkse verloning. De verwerking van de payroll-uren doen wij maximaal twee dagen nadat de gewerkte uren aan ons zijn doorgegeven. Het duurt hierna meestal een dag voordat het salaris op uw rekening staat.

Een belangrijk voordeel van werken via Dubbel U is dat u er als werknemer van verzekerd bent dat zaken als de betaling van het salaris, de verwerking van vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenafdrachten altijd tijdig en correct worden afgehandeld.

Hoe krijg ik mijn salarisstrook?

Wij mailen de salarisstrook naar het e-mailadres dat is opgegeven bij uw aanmelding. Als u de strook heeft ontvangen dan duurt het meestal nog een dag voordat het salaris op uw rekening staat.

Een toelichting op de salarisstrook vindt u hier.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave mailen wij rond januari naar het e-mailadres dat is opgegeven bij uw aanmelding.

Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

Voor een werkgeversverklaring kunt u contact opnemen met Dubbel U (tel. 023-7852662).

Hoe komt het salaris tot stand?

De functie, relevante opleiding en ervaring spelen hierbij een rol. In overleg met de opdrachtgever wordt een bruto salaris afgesproken. Dit salaris wordt vervolgens vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Wat betekent loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekering. De korting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Loonheffingskorting kunt u het beste toepassen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het meest verdient. Op het inschrijfformulier kunt u aanvinken of u de loonheffingskorting bij Dubbel U wilt laten toepassen.

Hoeveel vakantiedagen krijg ik bij Dubbel U?

Wettelijk gezien heeft iedere werknemer recht op 20 vakantiedagen per jaar bij een werkweek van 40 uur. Als werknemer bij Dubbel U Payroll krijgt u meer vakantiedagen dan dit wettelijk minimum. Bij een werkweek van 40 uur krijgt u bij Dubbel U 24 vakantiedagen per jaar. Voor de opbouw van de vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Dit kunt u terugvinden in uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Over elk gewerkt payroll-uur wordt er vakantiegeld voor u gereserveerd. Dat wordt uitbetaald in de maand mei, zoals bepaald in de cao van de ABU (artikel 60). Als uw overeenkomst eerder eindigt, dan keren wij het vakantiegeld uit met het laatste salaris. Op de salarisstrook kunt u zien hoeveel (bruto) vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Hoe kan ik een vrije dag opnemen?

Over elk gewerkt payroll-uur worden er vakantie-uren voor u gereserveerd. Dit is een financiële reservering van circa 10,4% over elk gewerkt uur.

Het vakantiegeld dat is gereserveerd kunt u laten uitkeren door bij uw leidinggevende aan te geven dat u een vrije dag of vakantie wilt opnemen. Heeft u toegang tot ons urensysteem? Dan kunt u daarin aangeven dat u een vrije dag opneemt, natuurlijk in overleg met uw leidinggevende. Dubbel U Payroll betaalt de vrije dag vervolgens uit. Als uw overeenkomst eindigt, dan keren wij de vakantie-uren uit met het laatste salaris. Op de salarisstrook kunt u bij de rubriek ‘rechten’ zien hoeveel vakantie-uren u heeft opgebouwd.

Wat wordt verstaan onder een geldig identiteitsbewijs?

Hieronder verstaan wij een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Indien u geen Nederlandse nationaliteit heeft dan ontvangen we ook graag een kopie van uw verblijfs- en tewerkstellingsvergunning.

Bouw ik bij Dubbel U Payroll pensioen op?

Als u minimaal 26 weken voor Dubbel U heeft gewerkt en 21 jaar of ouder bent, gaat u deelnemen aan de Basisregeling van STiPP. Dubbel U betaalt hiervoor de premie (premievrije deelneming). Na 78 gewerkte weken gaat u deelnemen aan de Plusregeling. Dubbel U betaalt 2/3 van de premie en u betaalt 1/3.

Vanaf welke leeftijd mag ik voor Dubbel U Payroll werken?

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen beginnen met licht niet-industrieel werk. Een voorbeeld hiervan is lichte werkzaamheden in een winkel of kantoor. Let op: geen gevaarlijke stoffen en gevaar voor de gezondheid.

Ik ben minderjarig. Gelden er bepaalde regels voor mijn werk?

Voor jongeren van 13, 14 en 15 jaar gelden de volgende bepalingen:

 1. Op schooldagen mag je, als je 13 of 14 jaar bent, maximaal 2 uur per dag werken. Per week is dat maximaal 12 uur en je mag alleen werken tussen 8.00 en 19.00 uur.
 2. Op zaterdag mag je maximaal 6 uur werken en op zondag mag je niet werken.
 3. Tijdens vakanties mag je per dag maximaal 7 uur werken, met een maximum van 35 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar.
 4. In een jaar mag je niet meer dan 4 weken vakantiewerk doen, waarvan 3 weken aaneengesloten.
 5. Als je 15 bent mag je op zondag werken, maar alleen als je de dag daarvoor (zaterdag dus) niet hebt gewerkt.

Voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden de volgende bepalingen:

 1. De dagelijkse rust moet 12 uur per 24 uur zijn, waar de periode tussen 22.00 uur en 06.00 uur ofwel tussen 23.00 uur en 07.00 uur bij is inbegrepen.
 2. De wekelijkse rust moet minimaal 36 uur zijn per periode van 7 maal 24 uur
 3. Per 13 weken heb je minimaal 4 zondagen vrij. Als je op zondag werkt, moet je de zaterdag vrij zijn.
 4. De werktijd per dienst is maximaal 9 uur, per week 45 uur en gemiddeld per week 40 uur (160 uur per 4 weken).
 5. Bij een werktijd per dienst van meer dan 4½ uur is de pauze minimaal ½ uur, bij een werktijd van meer dan 8 uur is die ¾ uur, waarvan ½ uur aaneengesloten.

Ik ben de 65 gepasseerd. Kan ik nu toch voor Dubbel U werken?

Ja, dat kan. Voor werknemers ouder dan 65 is het interessant om na het pensioen door te werken vanwege het lagere belastingtarief. U houdt van hetzelfde bruto-inkomen dus netto meer over. U hoeft geen pensioenpremie te betalen en uw inkomsten worden niet gekort op uw AOW. Daar staat tegenover u geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?

Bij zwart werken worden er geen belastingen en sociale premies betaald. Als u zwart werkt, dan bent u niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor aansprakelijkheid voor (personen- en zaak)schade aan derden. Stel, u laat (tijdens het zwart werken) per ongeluk iemand struikelen. Die persoon valt van de trap en raakt zwaargewond. U bent aansprakelijk, maar niet verzekerd omdat u zwart werkt.

Hoewel u wellicht meer verdient met zwart werk, is het zeker op langere termijn erg ongunstig. U heeft geen inkomen als u ziek bent, op vakantie wilt, als er een feestdag is, enzovoort. Daarnaast is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een huis te huren/kopen of een lening aan te gaan zonder aantoonbaar inkomen. Als u zwart werkt dan kunt u een boete van € 1.134,- krijgen. Ook moet u alsnog loonbelasting betalen.

Wat als ik in een bedrijfsauto rijd?

Als u in een bedrijfsauto rijdt en minder dan 500 privékilometers per jaar maakt, moet u het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst invullen en aan ons sturen. Als u meer dan 500 kilometer privé rijdt, houden wij de bijtelling van uw bedrijfsauto in op uw salaris. Het in te houden bedrag is afhankelijk van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Dubbel U Payroll.

Als ik een conflict heb op mijn werk, bij wie kan ik dan terecht?

Dubbel U is er zowel voor de opdrachtgever als voor de werknemer. Als er sprake is van een conflict dan kan Dubbel U tussen beide partijen bemiddelen. Wij proberen tot een passende oplossing te komen.

Freelance/zzp

Ik ben zzp’er. Kan ik bij Dubbel U op de payroll?

Ja. U heeft als zzp’er of freelancer (deze begrippen betekenen hetzelfde) een aantal verplichtingen en lasten: belastingen, uw pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wanneer u als freelancer of zzp’er toch gebruik wilt maken van de voorzieningen en de gemakken van het werknemerschap, dan is Dubbel U Freelance Payroll een interessante optie. U komt juridisch gezien bij ons in dienst. Hiermee gelden alle voorzieningen uit onze cao voor u. U bent verzekerd voor het Algemeen Werkloosheids Fonds, de Ziektewet en de WIA. Tegelijk behoudt u uw volledige vrijheid als zzp’er.

De voordelen op een rij:
• U behoudt uw vrijheid als zelfstandig ondernemer.
• U bent verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.
• Geen minimum aantal opdrachtgevers nodig.
• Vrijwaring van belastingzaken en afdrachten.
• U hoeft geen modelovereenkomsten met opdrachtgevers af te sluiten.
• Dubbel U betaalt uw salaris. U heeft geen debiteurenrisico meer.
• Garanties voor uw cliënten met betrekking tot premies en afdrachten (Wet Ketenaansprakelijkheid).
• U heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.
• U heeft een vast aanspreekpunt.
• Geen bedrijfsadministratie.
• Geen aanvangskosten.

Als ik als freelancer op de payroll kom, bepaalt Dubbel U dan bij wie ik werk?

Nee, dat bepaalt u zelf. U maakt als freelancer of zzp’er (dit is hetzelfde) ook zelf de afspraken met uw opdrachtgevers. U houdt dus uw vrijheid als zelfstandig ondernemer, maar krijgt wel meer zekerheden. Zo bent u verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.

De voordelen op een rij:
• U behoudt uw vrijheid als zelfstandig ondernemer.
• U bent verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.
• Geen minimum aantal opdrachtgevers nodig.
• Vrijwaring van belastingzaken en afdrachten.
• U hoeft geen modelovereenkomsten met opdrachtgevers af te sluiten.
• Dubbel U betaalt uw salaris. U heeft geen debiteurenrisico meer.
• Garanties voor uw cliënten met betrekking tot premies en afdrachten (Wet Ketenaansprakelijkheid).
• U heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.
• U heeft een vast aanspreekpunt.
• Geen bedrijfsadministratie.
• Geen aanvangskosten.

Ben ik als zzp'er op de payroll bij Dubbel U duurder uit dan wanneer ik alles zelf regel?

Dat ligt eraan wat u geregeld heeft. Als u zich als zelfstandige heeft verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en u heeft een pensioenregeling, dan bent u op de payroll bij Dubbel U goedkoper uit. Maar veel zzp’ers of freelancers (dit is hetzelfde) sluiten die verzekeringen niet af, omdat ze relatief duur zijn. Ook hebben niet alle zzp’ers hun pensioen geregeld. Als u niet verzekerd bent en u heeft geen pensioenregeling, dan bent u op de payroll duurder uit. Daar staat tegenover dat u dan wel verzekerd bent, ook tegen werkloosheid, en pensioen opbouwt.

De voordelen op een rij:
• U behoudt uw vrijheid als zelfstandig ondernemer.
• U bent verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.
• Geen minimum aantal opdrachtgevers nodig.
• Vrijwaring van belastingzaken en afdrachten.
• U hoeft geen modelovereenkomsten met opdrachtgevers af te sluiten.
• Dubbel U betaalt uw salaris. U heeft geen debiteurenrisico meer.
• Garanties voor uw cliënten met betrekking tot premies en afdrachten (Wet Ketenaansprakelijkheid).
• U heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.
• U heeft een vast aanspreekpunt.
• Geen bedrijfsadministratie.
• Geen aanvangskosten.

Ik ben zzp'er en sta op de payroll bij Dubbel U. Krijg ik doorbetaald bij ziekte?

U bent als zzp’er verzekerd voor ziekteverzuim voor de uren die u bij Dubbel U op de payroll staat. Werknemers die bij Dubbel U op de payroll komen, werken direct op basis van de ABU-cao. De werknemers hebben onder andere recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, ziekteverzuim en re-integratie wordt, indien nodig, snel en correct opgepakt, er is een goede pensioenvoorziening en er zijn reserveringen voor feestdagen en kort verzuim. De cao kunt u terugvinden op onze website www.dubbelU.nl onder ‘Downloads’. De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van het salaris in het geval van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid ligt bij Dubbel U. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Wij hebben concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van het salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Als ik als zzp'er ga payrollen, kom ik dan in aanmerking voor ondernemers- en startersaftrek?

Als u in aanmerking wilt komen voor de ondernemers- en startersaftrek, moet u jaarlijks minimaal 1225 uur werken als zzp’er of freelancer (dit is hetzelfde). De uren die u op de payroll staat, tellen hiervoor niet mee. Die uren bent u namelijk in dienst en werkt u niet voor u eigen zaak, zo redeneert de Belastingdienst. Als u bijvoorbeeld 20 uur per week op de payroll staat en 21 ‘eigen uren’ maakt, dan voldoet u niet aan het urencriterium van de Belastingdienst en heeft u geen recht op ondernemers- en startersaftrek. Elke situatie is anders en wij bespreken graag uw persoonlijke situatie, zodat wij u hierin kunnen adviseren.

 

 

Ik ben zzp'er en sta op de payroll bij Dubbel U. Ben ik verzekerd voor werkloosheid?

Ja, u bent als zzp’er (of freelancer) verzekerd voor werkloosheid voor de uren die u bij Dubbel U op de payroll staat. U komt juridisch gezien bij ons in dienst. Hiermee gelden alle voorzieningen uit onze cao voor u. U bent verzekerd voor het Algemeen Werkloosheids Fonds, de Ziektewet en de WIA. Tegelijk behoudt u uw volledige vrijheid als zelfstandig ondernemer.