Per 1 januari wordt Dubbel U Triplet. Klik hier voor meer informatie.

U wilt uw uitzendkracht via payroll uitbetalen

Een uitzendbureau werft en selecteert personeel voor veelal tijdelijke functies of arbeidspieken. Als men werkt met payrolling, de salarisadministratie is dan overgenomen door professionals, is ook een combinatie met uitzendwerk mogelijk. Wij nemen dan uw uitzendkracht over van het uitzendbureau en zijn wettelijk de werkgever.

Vele voordelen

Er zijn veel voordelen te noemen van werken via een uitzendbureau, maar een daarvan is wel dat er zonder toestemming voor meerdere werkgevers gewerkt kan worden. Een ander is dat een werknemer veel ervaring opdoet bij verschillende bedrijven. Voor sommigen een horrorscenario, maar voor anderen juist niet.

Hetzelfde geldt voor de salarisadministratie: er zijn ondernemers die het heel eenvoudig vinden, anderen hebben er duidelijk geen kaas van gegeten en hebben het idee kostbare tijd te verdoen aan zaken waar ze geen verstand van hebben. Dat ook uitzendkrachten via een payrollconstructie kunnen werken, is dus goed nieuws. De uitzendkracht komt in dienst van ons en alle administratie komt voor onze rekening. Voor het uitzendbureau kan dit ook goed nieuws zijn, werving en selectie is hun specialiteit. Vooral kleinere uitzendbureaus hebben profijt van deze overdracht.

Als u ervoor kiest om zelf te facturen aan uw opdrachtgevers, dan kunnen wij voor hen onzichtbaar zijn. Wij verrichten alle bovenstaande werkzaamheden volledig vanuit uw naam. Wilt u zelf geen debiteurenrisico dragen, dan kunnen wij de facturen ook rechtstreeks aan uw opdrachtgevers sturen met hierin uw marge opgenomen. Nadat een factuur betaald is maken wij uw marge aan u over.

Overdragen personeeel = slim

Tot nu toe wordt in de media vooral gesproken over de verschillen tussen uitzendbureaus en payroll. Aan deze vormen van personeelsadministratie zitten namelijk voor- en nadelen. Het combineren van beiden kan een groot voordeel zijn, vooral omdat iedereen doet waar hij goed in is. Een uitzendbureau kan het personeel overdragen naar een payrollbedrijf, waardoor de risico’s van het onderhouden van het personeelsbestand uitbesteed worden en de aandacht gericht kan worden op werving en selectie.

Offerte aanvragen

 

Payrolling valt onder dezelfde cao als die van de uitzendbranche. Dit maakt dat personeel aannemen via payroll of op uitzendbasis veel flexibeler is. Daarnaast is het zo dat, mocht een werkgever personeel hebben met een nulurencontract, uitzendkrachten niet zo maar ingezet kunnen worden. Het personeel met het nulurencontract krijgt in deze voorrang, wat niet wil zeggen dat dit personeel het best is voor de werkzaamheden die verricht moeten worden.

Via payrolling mag er wel een ander ingezet worden. Gedurende twee tot tweeëneenhalf jaar mogen er flexibele contracten gemaakt worden, zowel qua duur van het contract als qua arbeidsduur. De intentie van payrolling is niet dat personeel voor een korte termijn is, maar dat kan door de combinatie met een uitzendbureau wel vereenvoudigd worden.

 

Verantwoordelijkheden
Dubbel U
Dubbel U
Salarisadministratie
Dubbel U Payroll
De maandelijkse of wekelijkse verloningen vinkje vinkje
Online urensysteem vinkje vinkje
Verwerking van de ingevoerde uren vinkje vinkje
Salarisstrook in gewenste huisstijl vinkje vinkje
Het versturen van loonstroken per post of per mail vinkje vinkje
Opmaken aangiftes loonbelasting vinkje vinkje
Het versturen van jaaropgaven per post of per mail vinkje vinkje
Gegevens aanleveren voor de pensioenregeling vinkje vinkje
Het verwerken van mutaties vinkje vinkje
Het verstrekken van arbeidsovereenkomsten vinkje vinkje
Het overnemen van het juridisch werkgeverschap vinkje
Het dragen van arbeidsrechtelijke risico’s vinkje
De wekelijkse of maandelijkse uitbetalingen vinkje
De aangiftes loonbelasting vinkje
De communicatie met de werknemers (P&O) vinkje
Facturatie aan uw opdrachtgevers vinkje
De administratie van de vrije dagen vinkje
Doorbetalen salaris bij ziekteverzuim vinkje
Re-integratie bij langdurige ziekte vinkje
Facturatie aan uw opdrachtgevers vinkje
Communicatie met uw opdrachtgevers vinkje

vinkje = indien gewenst

Offerte aanvragen

Een backoffice offerte op maat

Wij komen graag bij u langs om onze dienstverlening toe te lichten en deze exact af te stemmen op uw wensen. Uiteraard kunt u ons ook bellen:

023 – 785 2662