Per 1 januari wordt Dubbel U Triplet. Klik hier voor meer informatie.

Dubbel U salarisadministratie voor uitzendbureau’s

Flexibel personeel is voor veel werkgevers een uitkomst. Sinds jaar en dag zijn uitzendbureaus daarom populair. Een uitzendkracht wordt veelal kort in dienst genomen om arbeidspieken te ondervangen voor de werkgever. Korte dienstverbanden en daarmee samenhangend veel administratieve handelingen.

Nieuw is de samenwerking tussen uitzendbureaus en payroll. Bij payroll wordt het werkgeverschap overgenomen van de werkgever, in dit geval het uitzendbureau. De uitzendkrachten komen in dienst van het payrollbedrijf en neemt daarmee de hele salarisadministratie over en de bijkomende administratieve handelingen. Het uitzendbureau blijft wel verantwoordelijk voor wie waar ingezet wordt.

Voordelen voor uitzendbureau’s

Dubbel U werkt graag samen met uitzendbureaus. Vooral voor kleine bureaus is het nuttig te weten dat wij de risico’s en de administratie van hen overnemen. Het uitzendbureau houdt zich bezig met de werving en selectie en wij doen de gehele salarisadministratie. Voordeel voor het uitzendbureau is dat het geen risico loopt, Dubbel U is namelijk met deze constructie formeel de werkgever. Niet alleen administratie wordt overgenomen, ook ziekteverzuim en alles wat daarbij hoort. Bij plotselinge ziekte van een uitzendkracht is het zaak zo snel mogelijk een vervanger te regelen, het bedrijf dat uitzendkrachten inhuurt, doet dat namelijk niet voor niets.

Omdat het uitzoeken van een nieuwe arbeidskracht best even tijd kost, is het handig om te weten dat wij de rest van de administratie rondom ziektemeldingen overnemen. Denk hierbij aan het verzorgen van ziekte- en herstelmeldingen bij uw verzuimverzekeraar/arbodienst en het verstrekken van arbeidscontracten.

Offerte aanvragen

Scherpe tarieven

Omdat Dubbel U continue bezig is met personeelsadministratie en onze medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving betreffende personeelszaken, is het zo dat personeel, al dan niet via een uitzendbureau, gegarandeerd krijgt waar men recht op heeft. Wij werken efficiënt en zijn daarom in staat te werken met lage tarieven.

Wij hanteren een tarief van € 9,75 per loonstrook en jaaropgave. Alle werkzaamheden en diensten zijn in ons tarief opgenomen. Wij rekenen geen entreekosten. Ook rekenen wij geen extra kosten voor een pro-formaberekening, een correctie en de periodieke aangiften van loonheffingen. Vraag hier een offerte aan die exact is afgestemd op uw situatie. Wij leggen graag in een persoonlijk gesprek uit wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Verantwoordelijkheden
Dubbel U
Dubbel U
Salarisadministratie
Dubbel U Payroll
De maandelijkse of wekelijkse verloningen vinkje vinkje
Online urensysteem vinkje vinkje
Verwerking van de ingevoerde uren vinkje vinkje
Salarisstrook in gewenste huisstijl vinkje vinkje
Het versturen van loonstroken per post of per mail vinkje vinkje
Opmaken aangiftes loonbelasting vinkje vinkje
Het versturen van jaaropgaven per post of per mail vinkje vinkje
Gegevens aanleveren voor de pensioenregeling vinkje vinkje
Het verwerken van mutaties vinkje vinkje
Het verstrekken van arbeidsovereenkomsten vinkje vinkje
Het overnemen van het juridisch werkgeverschap vinkje
Het dragen van arbeidsrechtelijke risico’s vinkje
De wekelijkse of maandelijkse uitbetalingen vinkje
De aangiftes loonbelasting vinkje
De communicatie met de werknemers (P&O) vinkje
Facturatie aan uw opdrachtgevers vinkje
De administratie van de vrije dagen vinkje
Doorbetalen salaris bij ziekteverzuim vinkje
Re-integratie bij langdurige ziekte vinkje
Facturatie aan uw opdrachtgevers vinkje
Communicatie met uw opdrachtgevers vinkje

vinkje = indien gewenst

Offerte aanvragen

Een backoffice offerte op maat

Wij komen graag bij u langs om onze dienstverlening toe te lichten en deze exact af te stemmen op uw wensen. Uiteraard kunt u ons ook bellen:

023 – 785 2662