Regeldruk voor ondernemers neemt minimaal af

papierwerkPolitici waren het er tijdens de vorige verkiezingen over eens: er moesten minder overheidsregels komen. Vooral voor ondernemers moest de regeldruk afnemen: minder formulieren, minder vergunningen. In de praktijk echter, merken kleine ondernemers maar weinig van dit streven.

Kleine ondernemers veelal niet vaardig in administratieve handelingen

Onlangs bleek uit onderzoek van de Nederlandse regeldrukwaakhond Actal, een adviescollege van het parlement en het kabinet dat de kosten die gemaakt worden door bedrijven voor het naleven van de wet – en regelgeving, minimaal is afgenomen. Hooguit drie procent is deze druk minder geworden. Hoe het komt dat de regeldruk niet genoeg afneemt is niet bekend, maar aangenomen kan worden dat vooral eigenaren van kleine bedrijven niet bedreven zijn in de administratieve handelingen die bij het hebben van een eigen bedrijf horen. Vooral ondernemers die nog niet lang een eigen bedrijf hebben, schrikken nogal van alle regels waaraan een bedrijf moet voldoen. Heeft een kleine ondernemer personeel, tel er dan maar een stapel papierwerk bij op.

Denk eens aan het uitbesteden van personeelszaken

Omdat administratieve handelingen voor vooral beginnende ondernemers geen dagelijkse kost is, is aan te raden een deel uit te besteden. Omdat de wet- en regelgeving voor personeelszaken nogal aan verandering onderhevig is, moet ook elke keer weer opnieuw het wiel uitgevonden worden. Een payrollconstructie kan de ondernemer tijd en dus ook veel geld besparen. Alle administratieve handelingen omtrent personeelszaken worden kundig overgenomen en omdat mensen bij een payrollbedrijf niet anders doen, werken zij altijd met de huidige wet- en regelgeving, volgens de allernieuwste informatie. Als de gehele personeelsadministratie overgenomen wordt door een payrollbedrijf, wordt de regeldruk al snel als minder ervaren en omdat tijd geld is, is het misschien wel een kostenbesparing. Ergernis over de administratie bespaart het in elk geval.

Freelancers en ZZP’ers hebben ook een personeelsadministratie

ZZP’ers hebben vanzelfsprekend geen personeel, maar hebben evengoed een personeelsadministratie. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, zwangerschap, het zijn allemaal zaken waarbij een ZZP’er diverse administratieve handelingen moet verrichten, waar hij meestal geen kaas van gegeten heeft. Zo is onlangs gebleken dat ruim een derde van de ZZP’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Dit heeft te maken met de hoge kosten, maar ook met de administratieve handelingen die een dergelijk verzekering behoeft. Een freelancer of ZZP’er kan zich ook aansluiten bij een payrollbedrijf. Juridisch gezien is men dan in dienst van het payrollbedrijf, waarbij alle voorzieningen uit de cao geldig zijn. Verzekering voor het Algemeen Werkloosheids Fonds, de WIA of de Ziektewet is dan gewoon geregeld. Daarnaast zijn andere verplichtingen als inschrijven bij de Kamer van Koophandel, bedrijfsadministratie, aansprakelijkheidsverzekering, VAR en een minimum aantal opdrachtgevers overbodig.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *