Regeerakkoord: nieuwe regels voor inhuur zzp’ers

Het zal u niet zijn ontgaan; na een lange formatieperiode is er een nieuw kabinet en dus ook een regeerakkoord. Daarin staat een stuk over een onderwerp waar we eerder dit jaar al een blog over schreven: zzp’ers en de Wet DBA. Het kabinet gaat die wet vervangen, want in plaats van duidelijkheid te verschaffen, zorgde de wet juist voor onrust. “Met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden”, staat in het regeerakkoord. Hoe gaat de nieuwe wet eruit zien en wat betekenen de plannen voor zzp’ers en inleners?

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Een zzp’er is schijnzelfstandig als er eigenlijk sprake is van een dienstverband, maar er is geen arbeidscontract. De zzp’er werkt bijvoorbeeld een vast aantal uur per week en de opdrachtgever is de baas die vertelt wat er gedaan moet worden, plus wanneer en hoe het werk gedaan moet worden. De Wet DBA, die de VAR moest vervangen, heeft vanaf het begin niet gewerkt. En wij zeiden het altijd al: payrollen werkt veel beter, voor zowel de inlener als voor de zzp’er. Daar komen we straks op terug.

Een quote uit het regeerakkoord: “De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.” Dus worden wat het kabinet betreft het uurtarief plus de duur van de opdracht bepalend bij de vraag of er sprake is van zelfstandigheid of een dienstverband.

Laag en hoog uurtarief

Bij een laag uurtarief (onder de 15 tot 18 euro) in combinatie met een langer durende opdracht (langer dan drie maanden) is er geen sprake van zelfstandigheid, maar van een arbeidsovereenkomst. Dat geldt ook voor een laag uurtarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een uurtarief boven de 75 euro voor een opdracht die korter duurt dan een jaar, is er geen twijfel. Dan is sprake van zelfstandigheid. Hetzelfde geldt voor het hoge tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Opdrachtgeversverklaring

Voor alle andere situaties, dus bij opdrachten tussen het lage en het hoge tarief, komt er een opdrachtgeversverklaring. Die vervangt de huidige modelovereenkomsten. Opdrachtgevers krijgen de verklaring via het invullen van een webmodule. Zo moeten zij vooraf duidelijkheid hebben of er sprake is van een zzp-situatie en of ze dus inderdaad geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af hoeven dragen.

Payrollen geeft altijd duidelijkheid en zekerheid

Met deze kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, wordt het interessant om payrollen te overwegen bij alle opdrachten met een uurtarief onder de 75 euro. En bij langdurige opdrachten uiteraard. Bij payrollen is er namelijk altijd duidelijkheid en zekerheid voor alle partijen. Vooraf en achteraf. Dubbel U is de werkgever en neemt alle verplichtingen die daarbij horen op zich, zoals het afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies. De opdrachtgever en de werknemer (dit is dan een werknemer en geen zzp’er) lopen geen risico op boetes van de Belastingdienst. Dat zou wel het geval zijn in een zzp-situatie die de Belastingdienst niet als zzp-situatie erkent.

Bent u zzp’er of huurt u zzp’ers in? Wij vertellen u graag meer over de voordelen en nadelen van payrollen.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *