Ziekteverzuim

We hopen het niet, maar het kan gebeuren dat uw werknemer ziek wordt en daardoor niet kan werken.

U bent zelf werkgever en uw werknemer wordt ziek. Wat betekent dat?

Als u zelf personeel in dienst heeft, betekent dat een grote verantwoordelijkheid tijdens de eerste twee jaar van het ziekteverzuim van een van uw werknemers. U moet zijn of haar salaris doorbetalen, maar zeker zo belangrijk en duur zijn de bedrijfsarts(en), naleving van de Wet Poortwachter, opbouw van het WIA-dossier en re-integratieactiviteiten. Een zieke werknemer die fulltime werkte en een gemiddeld inkomen heeft, kost meer dan € 400 per dag.

Dubbel U Payroll is werkgever en uw werknemer wordt ziek. En nu?

U wilt als opdrachtgever natuurlijk weten wat Dubbel U heeft geregeld voor zieke werknemers en hoe het zit met de doorbetaling van hun salaris tijdens het ziekteverzuim. Hieronder leggen we dat uit. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

In het kort

  • Het volledige verzuimrisico ligt bij Dubbel U Payroll
  • U krijgt geen factuur voor ziekte-uren; u betaalt alleen voor gewerkte uren
  • Dubbel U zorgt voor doorbetaling van de zieke werknemer
  • Niet het UWV, maar een gespecialiseerde arbodienst begeleidt de zieke werknemer

Doorbetaling van het salaris

Wij zorgen voor doorbetaling van het salaris van uw zieke werknemer. Dat is onze verantwoordelijkheid en daar hoeft u niets voor te doen. Het eerste jaar dat een werknemer ziek is, betalen wij 91% van het (gemiddelde) laatstverdiende salaris door. Het tweede jaar betalen wij 80% door. Dit is een zeer ruime voorziening. Het wettelijk minimum is 70% het eerste jaar en 70% het tweede jaar.

Geen premiestijging

Als u zelf werknemers in dienst heeft, die vervolgens ziek uit dienst gaan, kan uw premie voor de ziektewet stijgen. Dit komt door de Premiedifferentiatie Ziektewet. Hiervan is bij Dubbel U geen sprake.

Geen factuur

Als uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, krijgt u geen factuur van ons. U betaalt bij Dubbel U alleen voor gewerkte uren.

Geen eigenrisicotermijn

Veel andere payrollbedrijven hanteren een eigenrisicotermijn. Dit houdt in dat u de eerste weken van het ziekteverzuim van een medewerker door moet betalen. Veruit het grootste deel van het ziekteverzuim valt binnen deze eerste weken. U heeft dus dubbele kosten als u bijvoorbeeld vervanging inhuurt voor uw zieke werknemer. Bij Dubbel U heeft u geen eigenrisicotermijn en dus nooit dubbele kosten. Wij dragen het volledige verzuimrisico. We stoppen direct met factureren zodra uw werknemer ziek wordt.

Geen UWV

Bij de meeste (payroll)bedrijven valt een zieke werknemer onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Dat houdt in dat het UWV de zieke medewerker moet begeleiden en moet zorgen voor de doorbetaling van het salaris. Omdat wij niet tevreden waren over het functioneren van het UWV, zijn wij uitgetreden. Dat betekent dat het UWV geen rol speelt tijdens het ziekteverzuim van de mensen die bij ons op de payroll staan. Wij zijn ‘eigenrisicodrager’ voor de Ziektewet.

…maar eigenrisicodrager Ziektewet

Dat houdt in dat wij bij ziekteverzuim een gespecialiseerde arbodienst inschakelen. Daarmee hebben wij duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat dit de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt en dat het verschil met het UWV groot is. We doen er alles aan om het herstel van uw medewerker en de doorbetaling van het salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Verzuimrisico in omrekenfactor

De kosten van ziekteverzuim zijn volledig opgenomen in onze omrekenfactor. Door onze schaalgrootte kunnen we dit financiële risico (het doorbetalen van de salarissen van zieke werknemers) zelf dragen. Hierdoor hoeven wij geen dure verzuimverzekering af te sluiten. Ook onze gezonde portefeuille en het daarbij behorende lage en constante verzuimpercentage dragen bij aan lagere verzuimkosten. Dit voordeel berekenen wij door aan u.

Verzuimreglement

Voor werknemers staat in het Dubbel U Verzuimreglement uitgebreid beschreven wat de regels zijn bij ziekte; van de ziekmelding tot de betermelding.

Conclusie: het is makkelijker en goedkoper om medewerkers bij Dubbel U op de payroll te hebben. Wij zijn dan verantwoordelijk voor het volledige verzuimrisico!

In het kort

  • Het volledige verzuimrisico ligt bij Dubbel U Payroll
  • U krijgt geen factuur voor ziekte-uren; u betaalt alleen voor gewerkte uren
  • Dubbel U zorgt voor doorbetaling van de zieke werknemer
  • Niet het UWV, maar een gespecialiseerde arbodienst begeleidt de zieke werknemer