Per 1 januari wordt Dubbel U Triplet. Klik hier voor meer informatie.

Payroll in 2013

Afgelopen jaar is er veel te doen geweest omtrent het payrollen. Er worden afwisselend positieve en negatieve berichten de media ingestuurd. Vanuit de bedrijven, VNO-NCW en payrollorganisaties worden de positieve kanten belicht en de vakbonden de negatieve. Wat is er nou werkelijk aan de hand?

De visie van de bonden

De reacties van de bonden zijn duidelijk en begrijpelijk: met de payrollconstructie wordt het arbeidsrecht en de verantwoordelijkheden van werkgevers ondermijnt. Een werkgever wordt een opdrachtgever en kan de werknemer als het hem/haar uitkomt direct op straat zetten. De bonden hebben lang gewerkt aan de rechten van de werknemers en zij hebben de indruk dat dit met payrolling teniet wordt gedaan. Daarom is de ondersteuning voor de payroll CAO vorig jaar ingetrokken.

Wat ik jammer vind is dat de gedachten niet verder gaan dan bovenstaande. Werknemers kunnen makkelijker worden ontslagen, dus dat is slechter. Te kort door de bocht natuurlijk.

Kunnen werknemers inderdaad zo makkelijk worden ontslagen? Gedurende de eerste 78 gewerkte weken wel ja. Daarna volgt een periode van twee jaar waarin acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden afgegeven. In totaal dus ongeveer 4 jaar vergrootte flexibiliteit. Is dit onredelijk? De bonden vinden van wel, ik niet. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst afgeeft aan een werknemer dan geldt normaal gesproken een proeftijd van maximaal een maand. Binnen een maand weet ik nog niet hoe deze werknemer presteert en functioneert. Er is hoogstens een beeld van de persoonlijkheid en hoe diegene communiceert met collega’s en klanten.Daarnaast kan je stellen, en dit vind ik een erg belangrijk punt, dat een opdrachtgever meer risico kan nemen met het aannemen van nieuw personeel. Dit creëert banen.

Hoger opgeleiden, hoger risico?

Bovenstaande is met name belangrijk bij functies voor hogeropgeleiden, een specialisatie van Dubbel U – Payroll. Hier zijn de salarissen en dus ook de risico’s voor de werkgever hoger. Door de werknemers gedurende de eerste periode te payrollen, is het mogelijk versneld te groeien met beperktere risico’s. Als de flexibele periode voorbij is dan komen deze werknemers vaak direct bij onze opdrachtgever in dienst.

De bonden verklaren dat werknemers met een payrollcontract als eerste ontslagen worden bij een reorganisatie. Deze uitspraak blijft mij verbazen. Ik heb zelf bij de ABN AMRO gewerkt kort na een reorganisatie. Het was lastig om mij aan te nemen omdat de bonden erop aangedrongen hadden dat de mensen die het kortst bij de bank in dienst waren als eerste werden ontslagen. Er mocht vooral niet worden geselecteerd op de kwaliteiten van de werknemers. Dit is volgens mij altijd zo geweest.
Als ik de uitspraken van bijvoorbeeld FNV Bondgenoten lees, dan heb ik het gevoel dat er nog steeds een sentiment heerst dat werknemers niet geselecteerd of afgerekend mogen worden op hun prestaties. Ik ben van mening dat dit, zeker gezien de staat van onze economie, nu wel eens afgelopen mag zijn. Presteren is goed. Goed voor de werknemer, het betreffende bedrijf en de economie. Dat een bedrijf de voorkeur geeft aan een werknemer die goed presteert is voor alle partijen beter, ook de werknemer. Dat een opdrachtgever de kans krijgt te zien hoe de werknemer functioneert vind ik dan ook een goede zaak. Een goed functionerende werknemer die bij Dubbel U op de payroll staat wordt echt niet ontslagen.

Flexibiliteit in de horeca

In de horeca, waar wij veel klanten hebben, zie je dat er relatief veel verloop is. Dit komt met name door werknemers die opstappen (tijdelijke baan) of het slecht functioneren van werknemers. De flexibiliteit die wij bieden zorgt ervoor dat het horecabedrijf toch kan functioneren. Zonder payrolling voorspel ik dat zeer veel horecabedrijven in de problemen komen en daarmee de werkgelegenheid in deze sector.

Ik vind het vreemd dat organisaties die pretenderen de belangen van werknemers te behartigen ervoor kiezen de banen die dankzij payroll bestaan onder vuur te nemen.  Je kan immers stellen dat er zeer veel werknemers een baan hebben door payrolling die zonder deze constructie, vanwege de risico’s en lasten voor werkgevers,  nooit zou hebben bestaan.
Daarnaast zijn er voor de werknemers nog veel voordelen te benoemen zoals de arbeidsvoorwaarden (direct een CAO), de kwaliteit van onze HR-service, hoe wij omgaan met ziekteverzuim, het adviseren en begeleiden van de werknemers  enzovoort. Deze zaken worden door ons uiterst zorgvuldig en correct verzorgd.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *