Payroll voor detachering

Detachering is uitlenen van werknemers aan een derde partij. Dit lijkt op een uitzendconstructie, met als grootste verschil dat detacheringsbureaus eigen mensen in dienst hebben. Detachering en payrolling hebben dus grote overeenkomsten.

Net als bij payrolling heeft een detacheringsbureau het werkgeversrisico over het personeel. Personeel dat gedetacheerd is, is meestal voor langere tijd bij een werkgever gestationeerd, is vaak hoogopgeleid en valt altijd een beetje buiten het bedrijf. Bij payrolling hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. Als u als bedrijf uw personeel via payrolling in dienst neemt, merkt een personeelslid daar eigenlijk niets van.

Het grootste verschil tussen personeel zelf in dienst nemen of via ons is dat de hele salarisadministratie door ons overgenomen wordt. Vooral voor (beginnende) werkgevers die niets hebben met cijfers is dat een uitkomst.

Payrolling kan een hoop voordelen opleveren. In het voorbeeld van een verzuimverzekering, is aannemelijk dat het afsluiten van deze verzekering voor vijf personen aanzienlijk duurder is dan dezelfde verzekering voor vierhonderd medewerkers. Omdat wij voor verschillende bedrijven personeel in dienst hebben, hebben wij meer personeel in dienst dan het gemiddelde bedrijf. Naast de geringe kosten die wij in rekening brengen, kan payrolling dus ook voordelen opleveren.

Een werkgever krijgt met regelmaat te maken met termen die hem niet liggen, wie voor zichzelf begint, doet vooral werk dat hij leuk vindt. Zodra er personeel aangenomen wordt, kan dat dus anders worden, waardoor het werkplezier aangetast kan worden. Wij zijn gespecialiseerd in deze termen en nemen deze werkzaamheden graag van u over. Termen die wij bedoelen:

  • Aangifte loonheffing
  • Premiekorting jongere werknemers
  • Betaalverzuimboete
  • Depotservice
  • Proefplaatsing
  • No Risk Polis bij het UWV
  • Vrijgestelde vergoeding voor consumpties
  • Gedifferentieerde premies WGA

Dit zijn slechts voorbeelden, maar omdat wij onze specialiteit gemaakt hebben van personeelsadministratie, draaien wij ons hand niet om voor deze werkzaamheden. Niet iedereen kan op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van personeelsadministratie, maar omdat wij er onze specialiteit van gemaakt hebben, scheelt het u tijd en geld. Er zijn heel wat kortingen voor werknemers te krijgen bij het UWV of de Belastingdienst, omdat wij alle werknemers hierop screenen, halen wij daar voor u voordeel uit. Als er korting te halen valt, weten wij dat te vinden.

Offerte aanvragen
Verantwoordelijkheden
Dubbel U
Dubbel U
Salarisadministratie
Dubbel U Payroll
De maandelijkse of wekelijkse verloningen vinkje vinkje
Online urensysteem vinkje vinkje
Verwerking van de ingevoerde uren vinkje vinkje
Salarisstrook in gewenste huisstijl vinkje vinkje
Het versturen van loonstroken per post of per mail vinkje vinkje
Opmaken aangiftes loonbelasting vinkje vinkje
Het versturen van jaaropgaven per post of per mail vinkje vinkje
Gegevens aanleveren voor de pensioenregeling vinkje vinkje
Het verwerken van mutaties vinkje vinkje
Het verstrekken van arbeidsovereenkomsten vinkje vinkje
Het overnemen van het juridisch werkgeverschap   vinkje
Het dragen van arbeidsrechtelijke risico’s   vinkje
De wekelijkse of maandelijkse uitbetalingen   vinkje
De aangiftes loonbelasting   vinkje
De communicatie met de werknemers (P&O)   vinkje
Facturatie aan uw opdrachtgevers   vinkje
De administratie van de vrije dagen   vinkje
Doorbetalen salaris bij ziekteverzuim   vinkje
Re-integratie bij langdurige ziekte   vinkje
Facturatie aan uw opdrachtgevers   vinkje
Communicatie met uw opdrachtgevers   vinkje

vinkje = indien gewenst

Offerte aanvragen

Een backoffice offerte op maat

Wij komen graag bij u langs om onze dienstverlening toe te lichten en deze exact af te stemmen op uw wensen. Uiteraard kunt u ons ook bellen:

023 – 785 2662