Per 1 januari wordt Dubbel U Triplet. Klik hier voor meer informatie.

NEN 4400-1 certificering

Dubbel U stelt de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar dienstverlening voorop. Om dit te bevestigen ondergaan wij halfjaarlijks een audit onder toezicht van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor onze NEN 4400-1 certificering.

Dit is voor ons en onze opdrachtgevers een belangrijke erkenning en bevestiging van onze doelstelling om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau aan te bieden.

Als SNA-gecertificeerde uitlener hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Dubbel U behoedt, middels het behalen van deze certificering, haar opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor het niet afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies. Op het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken staan hoge boetes.

Wilt u meer informatie over deze normering, kijk dan op de website van de Stichting Normering Arbeid www.normeringarbeid.nl of neem contact met ons op.

Dubbel U is NEN 4400-1 gecertificeerd

Dubbel U Payroll is NEN 4400-1 gecertificeerd

Dubbel U is NEN 4400-1 gecertificeerd.

 

Dubbel U verzorgt de personeelsadministratie voor New Fountain. Zowel voor onze vaste medewerkers, als voor stagiairs en ambulante medewerkers. Een prettige samenwerking wat ons betreft. Accuraat, pro-actief en service gericht!

Frans Eldering, New Fountain