Kwaliteit

Dubbel U hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening.
Om deze te borgen zijn wij lid van de ABU en NEN 4400-1 gecertificeerd.

Dubbel U is lid van de ABU

Wij zijn per 1 maart 2016 lid van de ABU (Algemene Bond  Uitzendondernemingen). Daar zijn we trots op! De certificering voor dit lidmaatschap hebben we glansrijk gehaald, net zoals eerder onze NEN 4400-certificering. Ons ABU-lidmaatschap bevestigt wat onze klanten allang weten: Dubbel U levert kwaliteit.

Wat verandert er voor u?

dubbelu-abu-lidWeinig. Wij blijven dezelfde cao gebruiken. Die biedt uw werknemers de beste voorwaarden en voorzieningen in de branche. Wel kunnen we nu sneller en makkelijker gebruikmaken van een enorme hoeveelheid kennis bij de ABU. Zo zijn we u nog beter van dienst, zonder extra kosten.

Over de ABU

De ABU is sinds 1961 dé belangenbehartiger van payrollbedrijven en uitzendondernemingen in Nederland. Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de payroll- en uitzendbranche.

Waarborg

Ons ABU-lidmaatschap is een waarborg. Het geeft u de garantie dat wij alles doen zoals het hoort: het naleven van cao’s en wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste arboregels en het afdragen van sociale premies. Met het keurmerk van de ABU bent u verzekerd van kwaliteit en financiële betrouwbaarheid.

Kwaliteitstoetsen

De ABU heeft een uitgebreid systeem van kwaliteitstoetsen, waaronder audits door onafhankelijk instellingen. Zo controleert CROP certificering of wij blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de ABU stelt op het gebied van administratie en organisatie. CROP doet dat ook voor onze NEN 4400-certificering.

NEN 4400-1 certificering

Dubbel U stelt de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar dienstverlening voorop. Om dit te bevestigen ondergaan wij jaarlijks een audit onder toezicht van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor onze NEN 4400-1 certificering.

Dubbel U is NEN 4400-1 gecertificeerdDit is voor ons en onze opdrachtgevers een belangrijke erkenning en bevestiging van onze doelstelling om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau aan te bieden.

Als SNA-gecertificeerde uitlener hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Dubbel U Payroll is NEN 4400-1 gecertificeerdDubbel U behoedt, middels het behalen van deze certificering, haar opdrachtgevers voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor het niet afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies. Op het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken staan hoge boetes.

Wilt u meer informatie over deze normering, kijk dan op de website van de Stichting Normering Arbeid www.normeringarbeid.nl of neem contact met ons op.