Per 1 januari wordt Dubbel U Triplet. Klik hier voor meer informatie.

Waarom zzp’ers én opdrachtgevers beter kunnen payrollen bij Dubbel U

Hoe zit het nu met de Wet DBA?

Freelancen heeft voordelen – waarschijnlijk is voor veel freelancers en zzp’ers het belangrijkste voordeel dat ze eigen baas zijn – maar ook nadelen. Als u ziek bent, heeft u geen inkomen. Bij werkloosheid heeft u geen recht op WW. Als er iets gebeurt, bent u zelf aansprakelijk. Daar kunt u zich natuurlijk voor verzekeren, maar dat kost wel flink wat. Dus doen veel freelancers dat niet. Nog een nadeel: als een debiteur niet betaalt, moet u daar zelf achteraan. Kortom, veel risico’s van het freelancen liggen bij de zzp’er (opdrachtnemer).

Risico voor opdrachtgever

Met de invoering vorig jaar van de Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) hebben ook opdrachtgevers er een risico bij gekregen. Voor de Belastingdienst is het namelijk makkelijker geworden om bij de opdrachtgever van een zzp’er loonbelasting en sociale lasten te verhalen. Als de Belastingdienst (achteraf) bepaalt dat er sprake is van een dienstverband, draait de opdrachtgever op voor de bijbehorende kosten. De invoering van de Wet DBA veroorzaakt(e) onduidelijkheid bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Bericht van de Belastingdienst

Onlangs stuurde de Belastingdienst alle zzp’ers dan ook een brief over de stand van zaken met betrekking tot de Wet DBA. Daarin staat: “Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018.”

Dat betekent dat de Belastingdienst in ieder geval tot 1 januari 2018 geen boetes, naheffingen en correctieverplichtingen loonheffingen oplegt, mocht de Belastingdienst achteraf constateren dat er sprake is van loondienst. Behalve als een opdrachtgever of opdrachtnemer ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’. In die gevallen treedt de Belastingdienst wel op met boetes en naheffingen. Kortom, zowel zzp’ers als opdrachtgevers kunnen beter het zekere voor het onzekere nemen.

Daarom payrollen bij Dubbel U

Een veilig en risicoloos alternatief voor beide partijen is payrollen bij Dubbel U. Wij nemen de risico’s over van zzp’ers door ze in dienst te nemen. Zij komen op de payroll bij Dubbel U en worden vervolgens aan de opdrachtgever uitgeleend. Zo is de zzp’er onder meer verzekerd van inkomen bij ziekte en werkloosheid. En de opdrachtgever hoeft zich geen zorgen te maken dat de Belastingdienst hem als werkgever beschouwt, want Dubbel U Payroll is de juridische werkgever. Wij dragen alle risico’s en lasten die daarbij horen.

Juridische duidelijkheid

U hoeft als opdrachtgever dus ook niet bang te zijn voor inlenersaansprakelijkheid. Op het moment dat een zzp’er geen omzetbelasting afdraagt, kan de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk stellen. Dubbel U is NEN 4400 gecertificeerd en behoedt u voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor het niet afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies.

Ook loopt u niet het risico dat een zzp’er bij de rechter probeert om een dienstverband bij u af te dwingen, bijvoorbeeld om na afloop van een opdracht aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering of bij ziekte op doorbetaling door de werkgever. Dat bleek een reëel risico van de Wet DBA, schreef het Financieele Dagblad in het artikel ‘Bedrijven in paniek over arbeidsrelatie met zzp’er’. Op het moment dat een zzp’er geen omzetbelasting afdraagt, kan de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk stellen.

Bij payrollen is Dubbel U de werkgever, dus hoeft u zich geen zorgen te maken.

Informatie

Bent u zzp’er of opdrachtgever en wilt u meer weten over payrollen bij Dubbel U? Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *