Hoe werkt het fasensysteem bij Dubbel U Payroll?

Als u gaat payrollen bij Dubbel U dan kunt u uw personeel aanzienlijk flexibeler inzetten dan wanneer u uw werknemers zelf een contract aanbiedt. Bij Dubbel U kan de duur van het contract met uw werknemers flexibel zijn en ook de arbeidsduur (het aantal uren per week dat uw werknemer werkt) kan flexibel zijn. Vaak krijgen wij de vraag ‘Waarom is dat anders dan wanneer ik zelf werkgever word?’ Hieronder leggen wij u de verschillen uit tussen zelf werkgever zijn en uw werknemers bij Dubbel U Payroll in dienst hebben.

Zelf werkgever zijn: periode-ketensysteem

Als u zelf werkgever bent dan bent u gebonden aan het periode-ketensysteem. Dit systeem is wettelijk bepaald en is daarom de standaardsituatie. U mag binnen een periode van twee jaar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgeven. Als u deze periode dus volledig benut, geeft u twee keer een halfjaarcontract en een keer een jaarcontract aan een werknemer. Het vierde contract is voor onbepaalde tijd – een vast contract dus. Ook als een werknemer meer dan twee jaar voor u gewerkt heeft, volgt een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd is normaal gesproken niet tussentijds te beëindigen. Een contract voor onbepaalde tijd is moeilijk te beëindigen. Een werkgever kan dat in de meeste gevallen alleen doen met een ontslagvergunning via het UWV of de kantonrechter.

Het fasensysteem bij Dubbel U

Werknemers die bij Dubbel U op de payroll komen, werken volgens de ABU-cao. Hierdoor is niet het periode-ketensysteem van toepassing, maar het fasensysteem van de ABU. Dit systeem is volledig anders dan het periode-ketensysteem. Er zijn drie verschillende fasen die we hieronder toelichten.

Dubbel U payroll

  • Geen verborgen marges
  • Geen eigen risico bij ziekteverzuim
  • Maandelijks opzegbaar
  • Geen minimum aantal uren
  • Geen kleine lettertjes

Geïnteresseerd?

Vraag een offerte aan voor Dubbel U Payroll.

Offerte aanvragen

Fase A

Als u een werknemer op de payroll zet bij Dubbel U begint hij of zij in fase A. Deze fase duurt 78 gewerkte weken (anderhalf jaar). Elke week waarin hij of zij werkt, telt mee voor de opbouw. Als een werknemer een week ziek is, op vakantie of niet ingeroosterd wordt, dan telt deze week dus niet mee.

Fase A is erg flexibel; de maximale opzegtermijn is twee weken. Als een werknemer bijvoorbeeld niet bevalt of u heeft niet voldoende werk voor hem of haar dan kunt u direct of vrijwel direct opzeggen. Als u de opdracht voor een werknemer beëindigt, eindigt ook het contract van de werknemer met Dubbel U. Onderstaande tabel is van toepassing:

Aantal gewerkte weken in fase A Opzegtermijn in kalenderdagen
0 tot 12 weken 0
12 tot 26 weken 5
26 tot 52 weken 10
52 tot en met 78 weken 14

Het aantal te werken uren (de arbeidsduur) van een werknemer bepaalt u zelf; tussen 0 en 40 uur per week. Wij kunnen als enige branche echte nul-urencontracten bieden.

Werknemers van 21 jaar of ouder krijgen na 26 gewerkte weken in fase A een basispensioenregeling.

U kunt van het bovenstaande afwijken als dat gunstiger uitpakt voor de werknemer. U spreekt bijvoorbeeld een vaste arbeidsduur af. Ook kunt u ons in fase A een contract voor bepaalde tijd laten afgeven, of een wederzijdse opzegtermijn van maximaal een maand met uw werknemer overeenkomen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Fase B

Als fase A voltooid is, volgt fase B. In fase B mogen wij binnen een periode van vier jaar maximaal zes contracten voor bepaalde tijd afgeven. U bepaalt zelf hoe dit aantal binnen deze periode wordt besteed. Als u fase B volledig benut, kiest u voor vier contracten van een halfjaar en twee jaarcontracten.

De contracten in fase B zijn voor bepaalde tijd. Ze zijn niet tussentijds te beëindigen, tenzij er sprake is van ontslag op staande voet.

Gedurende het eerste halfjaar van fase B kan ook het aantal te werken uren per week flexibel zijn.

Werknemers van 21 jaar of ouder hebben in fase B een uitgebreide pensioenregeling.

Fase C

Als fase B voltooid is – en uw werknemer blijft voor Dubbel U werken – volgt fase C. In fase C worden overeenkomsten voor onbepaalde tijd gesloten.

Het fasensysteem vergeleken met het periode-ketensysteem

Opvolgend werkgeverschap

Als u werknemers die al bij u in dienst zijn vervolgens op de payroll plaatst bij Dubbel U, moeten wij rekening houden met hun arbeidsverleden. Als een werknemer Dubbel U dus als nieuwe werkgever krijgt en hetzelfde werk bij hetzelfde bedrijf blijft doen, dan is Dubbel U opvolgend werkgever. De werknemer stroomt dan in in het fasensysteem.

Samenvatting

Er zijn grote verschillen tussen zelf werkgever zijn (het periode-ketensysteem) en uw werknemer op de payroll plaatsen bij Dubbel U (het fasensysteem). Fase B is vergelijkbaar met het begin van het periode-ketensysteem. Belangrijk is dat hier nog de zeer flexibele fase A aan voorafgaat gedurende 78 gewerkte weken. Fase B duurt twee keer zo lang als het perdiode-ketensysteem en er mogen twee keer zoveel contracten voor bepaalde tijd worden aangeboden.

Met het periode-ketensysteem heeft u gedurende twee jaar beperkte flexibiliteit. Met het fasensysteem van Dubbel U Payroll heeft u gedurende bijna zes jaar uitgebreide flexibiliteit.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag!

Voorbeelden

Uw werknemer heeft een jaar een contract bij u gehad. Die werknemer kan bij Dubbel U nog 26 weken een contract in fase A krijgen en daarna nog de volledige fase B doorlopen.

Uw werknemer heeft twee jaar voor u gewerkt. U moet dus eigenlijk een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Bij Dubbel U kan deze werknemer instromen in fase B. Wij mogen dan nog 5 tijdelijke contracten in een periode van 3,5 jaar.