Welke administratieve werkzaamheden neemt Dubbel U Payroll van mij over?

Wij nemen bijna alle administratie die samengaat met het werkgeverschap over.
Dubbel U verzorgt met de dienst Payroll onder andere:

 • Het verstrekken van arbeidscontracten.
 • Communicatie met uw werknemers, bijvoorbeeld over contract- en salariszaken (P&O).
 • Opstellen overige overeenkomsten, onder andere voor auto, laptop of bonusregeling.
 • Het aan- en afmelden bij de verzuimverzekeraar.
 • Het aan- en afmelden bij het pensioenfonds.
 • De urenverwerking.
 • De wekelijkse of maandelijkse uitbetalingen.
 • De aangiftes loonbelasting.
 • Het doorvoeren van mutaties.
 • Ziekte- en herstelmeldingen.
 • Re-integratie en begeleiding bij langdurige ziekte.
 • Salarisdoorbetaling in geval van ziekteverzuim.
 • De administratie van vrije dagen.
 • Het versturen van de loonstroken en jaaropgaven.