Wat zijn de voordelen van payrolling voor werknemers bij Dubbel U?

  • Werknemers die bij Dubbel U op de payroll komen werken direct op basis van de ABU-cao. De werknemers hebben onder andere recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, ziekteverzuim en re-integratie wordt, indien nodig, snel en correct opgepakt, er is een goede pensioenvoorziening en er zijn reserveringen voor feestdagen en kort verzuim. De cao kunt u terugvinden op onze website www.dubbelU.nl onder ‘Downloads’.
  • Ook op het gebied van baanzekerheid kan een payroll-dienstverband gunstiger uitvallen. U kunt of wilt niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aanbieden. Via een payrollconstructie kunnen uw werknemers toch bij u aan het werk. Hierdoor krijgt u hun kennis en kunde en hebben zij een baan. Zaken als betaling van salaris, het vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten worden altijd tijdig en perfect verzorgd.
  • De HR-service gaat er voor veel werknemers op vooruit als ze in dienst komen bij Dubbel U. De meerwaarde voor uw werknemers zit hem, naast een vast aanspreekpunt waar u en zij direct met alle vragen terecht kunnen, ook in een betere HR-dienstverlening. Wij doen dit al sinds 1999 en hebben duizenden medewerkers in dienst gehad en begeleid. Dubbel U zorgt voor een correct, effectief en informatief verloningsproces.
  • De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van het salaris in het geval van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid ligt bij Dubbel U. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Wij hebben concrete afspraken gemaakt om een herstel en de doorbetaling van het salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
  • Dubbel U levert graag maatwerk. Heeft u vragen over wat er mogelijk is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.