Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?

Bij zwart werken wordt er geen belasting en sociale premies betaald. Als uw werknemer zwart werkt, dan is hij/zij niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd.

Hetzelfde geldt voor werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor (personen- en zaak)schade aan derden. De boete voor een bedrijf dat werknemers heeft die zwart werken is € 8.000,- per werknemer.