Wat zijn de nadelen van payrolling voor werknemers bij Dubbel U?

Deze zijn beperkt. Er is één nadeel te benoemen:

  • Als u besluit gebruik te maken van onze flexibele overeenkomsten dan biedt dit minder zekerheid voor uw werknemer. Je kan ook stellen dat, omdat u niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd kan of wilt aanbieden, de werknemers via een payrollconstructie toch bij u aan het werk kunnen.

Vaak wordt gevreesd voor de binding van de werknemers met uw bedrijf. Wij hebben al vele jaren ervaren dat bij Dubbel U het tegendeel waar is. Door de kwaliteit van onze dienstverlening en de extra service die wij bieden, worden wij gezien als een externe afdeling personeelszaken die voor ze klaarstaat, ook voor dingen die niet direct bij onze diensten horen.