Wat moet ik als opdrachtgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?

Iedereen moet zich, ook op de werkplek, kunnen identificeren. Als opdrachtgever moet u de identiteit van uw werknemers controleren. U controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie ervan in uw administratie.

Voor u als opdrachtgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

  • Verificatieplicht: dit betekent dat u het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheid en geldigheid.
  • Bewaarplicht: dit houdt in dat u een kopie maakt van het identiteitsbewijs van alle werknemers die bij u werken.
  • Zorgplicht: dit betekent dat uw werknemers aan hun identificatieplicht moeten kunnen voldoen. De werknemers moeten er door u op gewezen worden dat zij ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich moeten dragen.