Wat gebeurt er als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Als u door ziekte niet in staat bent om uw werkzaamheden te verrichten dan geeft u dit persoonlijk door aan Dubbel U (023 785 2662) en aan de opdrachtgever.

Weer beter? Dan vernemen wij dit ook graag.

De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van uw salaris ligt bij Dubbel U Payroll. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst. Wij zijn eigenrisicodrager voor de ziektewet en hebben de uitvoering hiervan aan een gespecialiseerde verzekeraar uitbesteed. Wij hebben concrete afspraken gemaakt om uw herstel en de doorbetaling van uw salaris zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk dat u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur bereikbaar bent voor Dubbel U en/of onze Arbodienst.

Het volledige verzuimreglement vindt u bij de arbeidsovereenkomst of hier.