Wat gebeurt er bij ziekte van mijn medewerker?

Het verzuimrisico ligt volledig bij Dubbel U. Uw werknemers krijgen het salaris doorbetaald volgens de ABU-cao. Dit houdt in dat het eerste verzuimjaar 91% wordt doorbetaald en het tweede 80%. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Dubbel U Payroll. Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, betaalt u niets. U betaalt immers alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Dubbel U is ‘eigenrisicodrager’ geworden voor de ziektewet. Wij zijn uitgetreden bij het UWV en hebben het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Wij hebben concrete afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Hiermee is Dubbel U een van de weinige payrollbedrijven die u en uw werknemers deze kwaliteit dienstverlening kan bieden.