Vanaf welke leeftijd mag ik voor Dubbel U Payroll werken?

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen beginnen met licht niet-industrieel werk. Een voorbeeld hiervan is lichte werkzaamheden in een winkel of kantoor. Let op: geen gevaarlijke stoffen en gevaar voor de gezondheid.