Kan ik mijn werknemers een nul-urencontract aanbieden?

Nee. Als u zelf werkgever bent en niet volgens de cao van de ABU of de NBBU werkt, dan kunt u weliswaar een nul-urencontract aanbieden, maar stelt dit juridisch weinig voor. Als de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wordt deze volgens de wet gezien als een arbeidsovereenkomst met het gemiddeld aantal gewerkte uren over deze drie maanden. Dit heet het rechtsvermoeden.

Bijvoorbeeld: U bent zelf de werkgever: Uw werknemer met een nul-urencontract heeft drie maanden, 24 uur per week gewerkt, maar nu heeft u maar 10 uur per week werk beschikbaar voor deze werknemer. Als uw werknemer hiertegen bezwaar maakt en voor de 24 uur beschikbaar is, dan bent u verplicht om hem/haar de gebruikelijke 24 uur uit te betalen.

U bent de opdrachtgever bij Dubbel U Payroll: Uw werknemer heeft het afgelopen jaar, 36 uur per week gewerkt, maar nu heeft u geen werk meer beschikbaar voor deze werknemer. U zegt de opdracht voor de werknemer bij Dubbel U op. De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens vrijwel direct beëindigd zonder risico’s voor uw bedrijf.