Per 1 januari wordt Dubbel U Triplet. Klik hier voor meer informatie.

Ik ben de 65 gepasseerd. Kan ik nu toch voor Dubbel U werken?

Ja, dat kan. Voor werknemers ouder dan 65 is het interessant om na het pensioen door te werken vanwege het lagere belastingtarief. U houdt van hetzelfde bruto-inkomen dus netto meer over. U hoeft geen pensioenpremie te betalen en uw inkomsten worden niet gekort op uw AOW. Daar staat tegenover u geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.