Hoelang kunt u als opdrachtgever gebruikmaken van payrolling?

U kunt onbeperkt gebruikmaken van payrolling via Dubbel U. Wij volgen de ABU-cao, die u veel vrijheid biedt. De cao van de ABU kent de fasen A,B en C. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Gedurende deze periode kunt u opzeggen wanneer u wilt, zonder gevolgen. Fase B duurt 4 jaar en/of 6 contracten. In fase B geven wij contracten voor bepaalde tijd. In fase C krijgt de werknemer een contract voor onbepaalde tijd.

Een uitgebreide uitleg van het fasensysteem vindt u hier.