Hoe verloopt de inschrijving in de praktijk?

  • U bent aangenomen bij uw opdrachtgever.
  • Wij nemen contact met de opdrachtgever op om de gemaakte afspraken door te nemen en deze in uw arbeidsovereenkomst op te nemen.
  • Wij sturen u een aantal documenten ter ondertekening (het inschrijvingspakket en de arbeidsovereenkomst).
  • U controleert de documenten, completeer en ondertekent ze en stuurt ze per post of mail retour.
  • Na ontvangst van de documenten verwerken wij deze in ons systeem en wordt uw salarisverwerking door ons verzorgd.
  • Als u een flexibele werkweek heeft dan houdt u de gewerkte uren bij en geeft deze aan uw opdrachtgever door.
  • Wilt u een vrije dag opnemen of bent u ziek dan neemt u contact met ons (en de opdrachtgever) op. Wij verzorgen dan alles
  • Uw salarisstroken en jaaropgave ontvangt u per e-mail.