Heb ik nog een ziekteverzuimverzekering en arbodienst nodig als ik payroll?

Nee. Als u uw werknemers bij Dubbel U Payroll onderbrengt dan kunt u dergelijke voorzieningen beëindigen. Omdat er voor de verzekeraar niets meer te verzekeren is, kan dit per direct.

De afgelopen jaren is de gedachte vanuit de overheid dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het ziekteverzuim. Met Dubbel U Payroll zijn wij verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van uw medewerkers. Dat neemt niet weg dat u als opdrachtgever door het verzuim een kracht mist en uw werknemer erbij gebaat is zo spoedig mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Een werknemer die ziek wordt en voor een payroll- of uitzendorganisatie werkt, komt in de ziektewet. Dit houdt in dat er premie aan het UWV wordt betaald waarvoor zij de re-integratie verzorgen en de kosten dragen. Wij zijn niet altijd tevreden geweest over de kwaliteit van deze diensten.

Daarom zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de ziektewet. Wij zijn uitgetreden bij het UWV en hebben het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Wij hebben concrete afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Hiermee is Dubbel U een van de weinige payrollbedrijven die u en uw werknemers deze kwaliteit dienstverlening kan bieden.