Ben ik als zzp’er op de payroll bij Dubbel U duurder uit dan wanneer ik alles zelf regel?

Dat ligt eraan wat u geregeld heeft. Als u zich als zelfstandige heeft verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en u heeft een pensioenregeling, dan bent u op de payroll bij Dubbel U goedkoper uit. Maar veel zzp’ers of freelancers (dit is hetzelfde) sluiten die verzekeringen niet af, omdat ze relatief duur zijn. Ook hebben niet alle zzp’ers hun pensioen geregeld. Als u niet verzekerd bent en u heeft geen pensioenregeling, dan bent u op de payroll duurder uit. Daar staat tegenover dat u dan wel verzekerd bent, ook tegen werkloosheid, en pensioen opbouwt.

De voordelen op een rij:
• U behoudt uw vrijheid als zelfstandig ondernemer.
• U bent verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.
• Geen minimum aantal opdrachtgevers nodig.
• Vrijwaring van belastingzaken en afdrachten.
• U hoeft geen modelovereenkomsten met opdrachtgevers af te sluiten.
• Dubbel U betaalt uw salaris. U heeft geen debiteurenrisico meer.
• Garanties voor uw cliënten met betrekking tot premies en afdrachten (Wet Ketenaansprakelijkheid).
• U heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.
• U heeft een vast aanspreekpunt.
• Geen bedrijfsadministratie.
• Geen aanvangskosten.