Als ik als freelancer op de payroll kom, bepaalt Dubbel U dan bij wie ik werk?

Nee, dat bepaalt u zelf. U maakt als freelancer of zzp’er (dit is hetzelfde) ook zelf de afspraken met uw opdrachtgevers. U houdt dus uw vrijheid als zelfstandig ondernemer, maar krijgt wel meer zekerheden. Zo bent u verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.

De voordelen op een rij:
• U behoudt uw vrijheid als zelfstandig ondernemer.
• U bent verzekerd voor ziekteverzuim, werkloosheid (WW) en de WIA.
• Geen minimum aantal opdrachtgevers nodig.
• Vrijwaring van belastingzaken en afdrachten.
• U hoeft geen modelovereenkomsten met opdrachtgevers af te sluiten.
• Dubbel U betaalt uw salaris. U heeft geen debiteurenrisico meer.
• Garanties voor uw cliënten met betrekking tot premies en afdrachten (Wet Ketenaansprakelijkheid).
• U heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.
• U heeft een vast aanspreekpunt.
• Geen bedrijfsadministratie.
• Geen aanvangskosten.